KALENDARIUM

Milans dag 2022 - Lördag 27 augusti
Från 13:00 serveras kolbullar.
Underhållning på eftermiddagen.
Välkomna!

Återkommande arrangemang
Torsåkers bygdemarknad, i slutet på september.

Julmarknaden i Gammelstilla, dagen före första advent.

Hofors Kolares bildarkiv

Milans dag 2012
Se bilder från Milans dag 2012 som gick av stapeln första helgen i september.

Kolningen historiskt
Se Hofors hembygdförenings bilder från kolning i Hofors i början och mitten av 1900-talet.

Pionjärerna
I slutet av 90-talet återupptas kolningen av Hofors kolare.


Byggandet av eldpallkojan
Se bilder från byggandet av eldpallkojan.

Milans Dag 2011
Milans dag 2011 blev en succé med sol, besöksrekord och underbar musik.

Första resan till Eskilstrup
Bilder från den första resan till Danmark 2004.


Äldre blandade bilder
Samlade bilder från Milans dag över åren, timring med mera.
Milans dag 2012

Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012 Milans dag 2012

Tillbaka till toppenHistoriska bilder från ett par kolarmiljöer i Hoforstrakten

Hofors hembygdsförening har ställt bilderna till förfogande. Vi rekommenderar ett besök på deras hemsida med massor av fantastiska bilder från olika miljöer i Hoforstrakten under 1900-talet.
www.hoforshembygdsforening.se

Skogskolning i Hoforsskogarna på 1920-talet
Torpare med arrende på bolagsskogen betalade som regel avgiften i form av kol till brukets järnhantering i hyttor och smedjor.
Det kunde röra sig om en eller två milor på vardera 100 kubikmeter ved. För att få kontanter försökte arrendatorn dessutom kola en extra mila.
Arbetsåtgången för en mila av den storleken har av Hilding Bergström* beräknats till nästan 900 arbetstimmar. Kolaren fick alltså lägga ner mer än ett modernt årsarbete (c:a 1600 timmar) bara för att klara arrendet. Med tanke på att de dessutom hade ett litet jordbruk att sköta så var det nog liten risk att det blev långtråkigt.

* Hilding Bergström anses vara den som gjorde kolningen till vetenskap i Sverige. Tyvärr lite för sent i.o.m. att kolningen tappade sin betydelse vid samma tid som Hilding var som mest produktiv.

hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen

Kolning på Kolgår'n
På Kolgår'n, som numera arrenderas av Hofors Kolare, bedrevs närmast industriell kolning under 1940-talet och fram till 1952.
Där kolades milor på upp emot 500 kubikmeter av virke som kördes fram till platsen med bil. Där fanns en del moderniteter som el, vatten, en del maskiner samt små stugor för personalen. Det mesta av arbetet gjordes dock fortfarande för hand.

hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen hembygdsföreningen

Tillbaka till toppenPionjärerna

Bilder från det första året 1998/99. Bygge av kolarkojan och den första milan.
Läs även historien om föreningens första tio år här

testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild

Tillbaka till toppenEldpallkojan

2007:
Under sommaren fick vi ta hand om stormfälld skog på Sveaskogs marker i Edskenområdet som timmer för eldpallkojan. Det var gamla frötallar på över 100 år och många med över 30 cm i rotänden. Grunden gjordes i ordning av Inge Alm under sensommaren och timringen påbörjades 27/10. Under året klarade vi av det första timmervarvet.

testbild testbild testbild testbild testbild testbild

2008:
Idogt timrande under året gav 4 1/2 varv.

2009:
Under året timrade vi flitigt på och 12/12 var gavelspetsarna på plats.

testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild

2010-2011:
Inner- och yttertak kom på plats. Dessutom blev öppningar för dörr och fönster klara med karmar. Fönstren har vi fått av INS i Hofors. Bord/bänkar blev tillverkade och eldpallen påbörjades.

2012:
Rökkåpa och skorsten, som vi fått av Bäckströms Mekaniska, monterades och den 22/1 tände vi en liten brasa på eldpallen för första gången. Under året kommer vi att göra klart eldpallen, ordna med lås och luckor och montera fönster och inredningsdetaljer.
Leader Gästrikebygden stöder arbetet ekonomiskt.

testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild

Tillbaka till toppenMilans dag 2011

Här finns ett litet urval bilder från firandet av Milans Dag 2011 på Kolgår'n i Hofors. I år hade vi besök från Danmark av Eskilstrups Kulsvierlaug och De Dysted Spillefolk, båda från trakten av Nestved/Rönnede på Själland

testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild

Tillbaka till toppenFörsta resan till Eskilstrup 2004

2004 inleddes en tradition när Hofors kolare gjorde första resan till Eskilstrups Kulsvierlaugs första Kulsvierfestival. En busslast kolare och sångare samt Majne Westin som representerade Hofors kommun tog bussen till Danmark. Sångarna utgjordes av Hagakören från Hofors. Vi hade en härlig helg tillsammans med våra danska vänner!
Foto: Sten-Erik Hansson

testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild

Tillbaka till toppenÄldre bilder

Här är lite blandade bilder från vår verksamhet under åren.

testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild testbild

Tillbaka till toppen