KALENDARIUM

Milans dag 2021 - INSTÄLLT
Pga. pandemin ingen Milans dag.

Återkommande arrangemang
Torsåkers bygdemarknad, i slutet på september.

Julmarknaden i Gammelstilla, dagen före första advent.

Vår verksamhet

Hofors Kolare är en ideell förening med målsättningen att bevara och sprida kunskap om träkolning och angränsande traditionella företeelser. Träkolet och kolningen har historiskt haft stor betydelse. Inte minst var kolet helt oumbärlig del vid framväxten av den svenska järnhanteringen.


Föreningen Hofors Kolare bildades 1999 och har utvecklats till att nu ha c:a 40 medlemmar, de flesta från Hoforstrakten men det finns även stödmedlemmar på andra håll.

För vår verksamhet arrenderar vi området "Kolgår'n" NO om Hofors av Sveaskog. (se karta under fliken om oss)
På det området bedrevs storskalig milkolning under andra världskriget för att förse Hofors bruk med träkol. I och med freden och den återupptagna sjöfarten tog den så kallade koksen, tillverkad av stenkol, över som en billigare (om än i vissa avseenden sämre) råvara och kolningen av trä tappade sin industriella betydelse.

Föreningens verksamhet kretsar i första hand runt ett central tema: Vi uppför och driver en kolmila och en tjärdal på Kolgår'n varje år. Dessutom strävar vi efter att skapa en kolarmiljö med typiska byggnader och andra anläggningar i Kolgårdsområdet.
I samband med kolmilan och tjärdalen sista helgen i augusti, arrangerar vi "Milans Dag" där allmänheten är inbjuden att ta del av milrök och tjärdoft, kolbullar och musik.


På Kolgår'n har vi uppfört en kolarkoja, en eldpallkoja och några servicebyggnader. Eldpallkojan, med en öppen eldstad i mitten och bord/britsar vid väggarna, ger en aning om hur man levde i skogen på "den gamla goda tiden" när skogen var en arbetsplats för väldigt många. Vi har genom åren också fått ta hand om en mängd traditionella handverktyg för kolningen och även en s.k. kolstig. Eldpallkojan, med plats för c:a 20 sittande eller 6-9 liggande hyr vi gärna ut för evenemang där vildmarkskänsla passar in.

I ett angränsande område, vid sjön Acktjärn, har vi timrat en rökbastu, en kamineldad bastu och en bastukammare för relax.


Vi känner starkt stöd från det lokala näringslivet, kommunen och framför allt från Sveaskog som har upplåtit mark och försett oss med "råvaror" i form av kolved och timmer. Vi känner även ett starkt stöd och intresse från Hoforsborna. Många använder t.ex. Kolgår'n som utflyktsmål.

Genom åren har Kolarföreningen också haft en rad nordiska samarbeten.

Nedan finns några länkar. Den första beskriver föreningens första tio år, den andra är en kort historik över kolningens historia och den tredje är en liten avhandling om tillverkning av trätjära.