:

Vad har fåglar för betydelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har fåglar för betydelse?
 2. Var bor fåglar?
 3. Vad pratar fåglar om?
 4. Vad betyder det när en fågel flyger in i ett fönster?
 5. Vart är fåglarna på natten?
 6. Vad gör fåglar när det regnar?
 7. Kan fåglar kommunicera?
 8. Vad är fågelsång bra för?
 9. Kan fåglar flyga när de sover?
 10. När blir fågelungar flygfärdiga?
 11. När ska man sluta att mata fåglarna?
 12. Vad gör fåglar på natten?
 13. Vilken är den smartaste fågeln?
 14. Vilka fåglar äter människor?
 15. Vilket Fågelläte är detta?

Vad har fåglar för betydelse?

"Birds and People" av Mark Cocker

Bara i Storbritannien är 1,3 miljoner personer medlemmar i den nationella fågelföreningen RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) och i USA beräknas 50 miljoner människor vara fågelskådare och tre gånger så många gillar att mata fåglar på sin tomt. Enligt författaren Aldous Huxley har hälften av all betydande brittisk poesi någon form av benämning av fåglar. Det är något med fåglar som lockar och intresserar människor och i boken “Birds and People” har Mark Cocker försökt ta reda på varför.

Boken “Birds and People” av Mark Cocker

Mark Cocker har spenderat ungefär sju år med att intervjua 650 personer från 81 länder om deras relationer till fåglar. Han berättar dels om vilken bredd av användningsområden fåglar gett upphov till genom åren. Förutom ägg och föda har delar av fåglar även använts till exempelvis tobakspungar och golfhandskar. Men de har också symboliska betydelser. Fredsduvor, storkar som kommer med barn, tatuerade svalor som symboliserar hemkomst, vita duvor som representerar den heliga ande i Kristendomen eller kärlek under bröllop och i södra Asien anses tranor flytta de döda till himlen.

Var bor fåglar?

Rödhaken är en fågel som knappast saknas i någon skog i Sverige. Den lever av insekter och andra smådjur på marken och följer gärna efter människor och djur (t.ex. vildsvin) som gräver eller bökar för att ta maskar och annat som kommer fram. © Lars-Olov Karlsson

Ungefär 120 svenska fågelarter lever framför allt i skogen. Bland dem finns arter som jagas för köttets skull som tjäder, orre, järpe, dalripa och morkulla.

En viktig grupp är de nattaktiva ugglorna som står överst i näringskedjan och lever på mindre däggdjur och fåglar. Deras dagaktiva motsvarighet är rovfåglarna, t.ex. hökar och vråkar. Karakteristiska för skogen är också hackspettarna, duvorna, korsnäbbarna, trastarna och mesarna samt kråkfåglarna korp, kråka, lavskrika, nötkråka och nötskrika.

Förutom hackspettarna finns det två småfåglar som är bra på att klättra på skogens trädstammar. Den ena är trädkryparen som finns i löv- och barrskog i nästan hela landet. Den andra är nötväckan som trivs i löv- och blandskog och har samma utbredning som hasseln, dvs. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland.

Vad pratar fåglar om?

Fåglar kommunicerar ofta med varandra både inom en art och mellan olika arter. Nu visar ny forskning att nötväckor väger in trovärdigheten hos källan till informationen innan de avgör hur den skickas vidare.

Studien, som nyligen publicerats i Nature, har genomförts under flera årtionden vid University of Montana. Forskarna har undersökt de sociala nätverken mellan fåglar genom att lyssna på hur rödbröstade nötväckor, en nära släkting till nötväckorna i Sverige, kommunicerar och hur de lyssnar på information från arten amerikansk talltita. en nära släkting till talltitan.

Fåglar har många olika läten. Förutom en sång, som handlar mycket om uppvisning och revirmarkering, så har till exempel amerikansk talltita ungefär 50 olika läten med olika betydelser. Deras varningsläten varierar till exempel beroende på hotet och kan betyda “orm på marken”, “flygande hök” eller “sittande hök”. Varningslätet ger på så vis information om hur akut ett hot är. Dessa varningsläten är inte avgränsade till en viss art. “Alla lyssnar på alla i skogen”, som en av forskarna uttrycker det.

Eftersom informationen sprids mellan olika arter går budskapet om till exempel en jagande hök snabbt fram i skogen. Hastigheter på fåglarnas varningsläten har uppmätts till 150 kilometer i timmen vilket ofta är snabbare än vad rovfåglarna flyger och är därmed ett effektivt skydd.

Vad betyder det när en fågel flyger in i ett fönster?

 • Tit sitter på taken lugnt, lugnt, ser ut genom fönstret - till goda nyheter, den framgångsrika genomförandet av ärendet, som någon i familjen är upptagen för just nu.
 • Tit rinner utanför fönstret och hoppar, men det flyger inte bort och det ser inte ut som någon skrämde henne - det lovar gamla vänner besök, ankomsten av släktingar, i allmänhet: utseendet i livet för människor som inte har varit i ditt hem länge.
 • Tit vänder sig bort från fönstret, visar ryggen och har lite intresse för vad som händer inom sig - tecknet lovar heller goda nyhetereller inte alls någon.
 • Fågeln whistles, gör sorglösa ljud - snart kontant belöning, vinster, vinster.
 • Tit grävde intensivt in i glaset, repade med all sin kraft stor förändring  och brådskande nyheter.
 • Tit sårad, rädd, uppenbarligen orolig - till förlora pengar, bedrägeri, bedrägeri.

Intressant är att ett slag på fönstret tuttar för tecken inte är relaterat till familjeärenden. Andra fåglar nej nej ja, och skaffa nyheter om den överhängande påfyllningen, att ogifta tjejer kommer att hitta en brudgum och en fågel mer och mer tecken om materiella rikedomar  och framgång i allmänhet.

Tit - ofarligt i de flesta fall lovar fågeln ofta en trevlig förändring. Men flyger ibland som ett tecken död och tårar. Vad ska man göra för att ta dem och vad ska man göra om man inte är säker på vad fågeln knackade vid fönstret antydde?

 • En katt eller en hund angriper en fågel - att köra bort dem, för att inte låta gästen äta den. Förolämpning lovar budbärare olycka.
 • Vart är fåglarna på natten?

  Alla Naturmorgons avsnitt finns att lyssna på som podd. Sök under "avsnitt" här på sidan eller i appen SR Play.

  Men vi har också en podd som heter Livet enligt Naturmorgon. Där finns det lilla extra, bland annat Fågelsångskolan, Fjärilspodden, Naturens smaker, Berits blommor, Strandfynd, Svampgalen, Artbibliotekarierna tipsar, Fågelsångsfrossa, Naturreportaget och Varenda underbar liten art. Podden hittar du genom att klicka på rubriken, eller sök upp den i SR Play.

  Vad gör fåglar när det regnar?

  • Ett fåtal dagaktiva tättingar kan börja sjunga redan före gryningen, exempelvis koltrast, rödhake och rödstjärt. Men de allra flesta startar runt soluppgången och sjunger som mest några timmar framåt. Sången är intensivast när fåglarna är nyanlända och avtar under försommaren.• Generellt sjunger fåglarna längre under förmiddagen om det är mulet. Regn och blåst hämmar sång och spel.• Få arter sjunger under eftermiddagen, men till exempel sånglärka och gulsparv kan göra det.• Trastar och en del andra arter har ofta en måttlig sångtopp i anslutning till skymningen.

  Vissa fågelgrupper sjunger och spelar mest nattetid. En del av dessa, som ugglor och nattskärra, är huvudsakligen nattaktiva, medan andra, som näktergal, till stor del är dagaktiva med födosök och matning av ungar under de ljusa timmarna.• En särskild grupp kallas nattsångare dit gräshopp-, kärr-, vass-, flod- och trastsångare räknas, men också näktergal och trädlärka som inte är sångare. Flera av nattsångarna sjunger i anslutning till vass- och starrområden liksom andra våtmarker där även rördrom, vattenrall och småfläckig sumphöna hör hemma. Vaktel och kornknarr lever i jordbruksbygder.• De flesta nattsångare hörs dessutom ibland under morgon och förmiddag, särskilt när de är nyanlända.• Även många vadare spelar främst nattetid, inte minst de som lever på norrländska myrar. Morkulla är en välbekant art som förekommer i skogsmiljö i hela landet.• Arter som näktergal och gräshoppsångare sjunger ofta före skymningen men tar under ”tysta timmen” lite senare en paus för att åter sjunga med full kraft när mörkret lagt sig.• Många av fåglarna i denna grupp sätter inte igång förrän närmare midnatt.

  När och hur länge dagaktiva fåglar söker föda skiftar mycket med hänsyn till årstid och fågelns ”sociala situation”.• Häckande fåglar lägger mycket tid på att samla föda till sina ungar. Om vädret är bra och födan är lättåtkomlig kan det räcka med några morgon- och förmiddagstimmar. Som regel återupptas födosöket innan skymningen för lite extra mat inför natten.• Om vädret varit dåligt och födosöket ineffektivt, kan småfåglar mycket väl hålla på större delen av dagen vid plötslig väderförbättring.• I motsvarande situation kan normalt dagaktiva fåglar norr om polcirkeln till och med vara aktiva en stor del av natten under den ljusaste delen av sommaren.• Under normala sommardagar avtar aktiviteten under senare delen av förmiddagen. Skådning mitt på dagen mitt i sommaren är sällan någon upplyftande historia.• Under flyttningen, och det gäller i högsta grad under hösten, är insektsätare igång större delen av dagen – födan är inte alltid lättåtkomlig och fåglarna ska lagra flygbränsle i form av fett för långa nattliga flygresor.• Även fröätare håller ofta på en stor del av dagen.• Många småfåglar startar före gryningen – det är ingen tillfällighet att ringmärkare sätter upp sina nät innan det ljusnat. Men är det kallt eller daggvått är det vanligt att insektsätarna kommer igång lite senare.• Under senhöst och vinter är dagarna så korta att fåglarna födosöker de få ljusa timmar som står till buds. Samtidigt tenderar rastande gransångare och andra insektsätare att locka mer på morgon och förmiddag än på eftermiddagen och blir då lättare att hitta.• Framför allt ormvråk och andra bredvingade rovfåglar är lite speciella. De föredrar att flyga så lite som möjligt för egen maskin och är som mest aktiva när de kan utnyttja kraftiga vindar eller det bildas termik vid soligt och varmt väder. Termik förekommer sällan under midvintern, och för rovfåglarna är det i stället viktigare om det blåser, till exempel så att det bildas uppvindar vid någon kulle. I så fall kan de vara igång redan från morgonen, men efter kl 14 sitter de mest. Lugna och grå dagar ser man mest vråkar och andra sitta still, om man ser dem över huvud taget.• Under vår och sommar är fåglarnas aktivitet avgjort intensivast under morgontimmarna. En fördel för fågelskådaren under höst och vinter är att många fåglar är aktiva en stor del av dagen.

  Ringduvor ses ofta sträcka på morgonen och tidig förmiddag. Bild: Magnus Ullman

  Kan fåglar kommunicera?

  Forskare har länge undrat hur fåglar kan ha lika utvecklad kognition som däggdjur när deras hjärnor är så pass mycket mindre. Nu visar en ny studie från Science att de har större likheter än man tidigare trott.  

  Den tyska forskargruppen analyserade nervceller och 3D-bilder av duvor och ugglors hjärnor. Då upptäckte de att fåglarnas nervbanor hade en liknande struktur som hos oss däggdjur.  

  Sedan tidigare är det känt att många fåglar har väldigt tätt med nervceller. Korphjärnans pallium innehåller 14 gånger fler nervceller per gram än människans hjärnbark.  

  Vad är fågelsång bra för?

  Så här års kvittrar fåglarna på många håll. Och det finns forskning som tyder på att fågelsång faktiskt är välgörande för hälsan.

  Kvitt, kvitt, kvidderitt. Förra året publicerades två studier som kopplar ihop fågelsång med välbefinnande.

  Det verkar till och med som att lyssna på inspelningar av fågelsång kan lindra negativa känslor. I en av studierna, publicerad i Scientific Reports, bad forskare 1 300 personer att rapportera information om välbefinnande och sin omgivning tre gånger om dagen via en app.

  När forskarna analyserade alla data de fick in såg de ett samband mellan att se eller höra fåglar och förbättrad mental hälsa. Sambandet kvarstod även efter att forskarna tagit hänsyn till sådant som närvaro av vatten eller gröna landskap och deltagarnas utbildning och yrke.

  Kan fåglar flyga när de sover?

  De flesta fågelskådare har sett den enstaka ankan som tar en tupplur på stranden, men det är ovanligt att se sovande fåglar - men de sover! En fågel sova är väldigt annorlunda än en människa, men lär sig mer om hur fåglarna sova visar hur fantastiskt dessa varelser är.

  Fåglar ses sällan sova eftersom de vanligtvis inte lurar i det öppna. I stället väljer de säkra, dolda platser där de skyddas mot rovdjur och element.

  Dessa platser är i allmänhet av marken för att undvika krypande rovdjur - till och med jordboende fåglar, som vilda kalkoner , ofta vila i träd. Mindre fåglar ligger in i tät pensel eller lövverk som ger tillräckligt med skydd, och många fåglar söker efter hålrum som oupptagna fågelhus eller hängande lådor, en ihålig snag, en grund grotta eller klippspalt, en skorsten eller bara ett djupt skott av ett träd där de är mer skyddade.

  Vattenfåglar och vaddfåglar sova ofta på vattnet, flyter säkert ut ur rovdjurets räckvidd eller väljer små öar som rostplatser. Om en rovdjur kommer att närma sig, kommer stänkljuden och vibrationerna av rörligt vatten att varna lätt fåglarna.

  När blir fågelungar flygfärdiga?

  De flesta fågelungar ska naturligt tillbringa en tid på marken, detta för att lära sig att flyga, hitta mat och lära sig viktiga sociala beteendemönster. Det kan ta upp till några veckor innan de är flygfärdiga beroende på arttillhörighet. Fågelungarnas föräldrar har inte möjlighet att vara hos ungarna hela tiden. Vissa arter sprider ut sina ungar över ett större område för att öka deras chanser att överleva. Ju äldre ungarna blir desto färre tillfällen kommer föräldrarna att stödmata sina ungar.

  Om fågeln befinner sig på en olämplig plats, exempelvis en trafikerad väg eller trottoar, kan du ta upp ungen och flytta den åt sidan. Om fågeln är uppenbart skadad eller helt rosa (saknar sina fjädrar och dun) skall en viltrehabiliterare med tillstånd för den aktuella arten kontaktas. Fotografera fågelungen och skicka till oss för rådgivning, 0725695112.

  När ska man sluta att mata fåglarna?

  Lisa Gustafsson 14 februari 2022

  Att mata vildfåglar kontinuerligt under hela året är bra för fåglarna och trevligt för dig! Risken för att de fåglar som flyttar skulle bestämma sig för att inte göra det på grund utav att du fortsätter att mata dem är mycket liten då den naturliga driften hos fåglarna är stark. Flyttfåglar äter i största del insekter och är därför inte heller lika intresserade av nötterna och fröerna vi förser övriga med.

  Att mata de vilda fåglarna som finns i vår svenska natur är inte bara trevligt för oss människor som får fantastiskt fina och nära naturupplevelser utan det är också välgörande för våra små befjädrade vänner. En fråga som ofta dyker upp när man pratar om vildfåglar är "När på säsongen ska man sluta att mata fåglarna?". Det behöver man inte! Snarare är det fördelaktigt för alla inblandade parter att vi fortsätter mata fåglarna under hela året. Absolut inte minst för fåglarnas skull. Vi som kontinuerligt matar fåglarna får fortsätta att glädjas av livet, sångerna och rörelsen alldeles intill husknuten och fåglarna får lättillgängliga och näringsrika måltider. En ultimat win-win-situation! 

  Under vintern i Sverige kan det vara tufft att vara en hemmavarande fågel då jakten på mat kan bli försvårad och behovet av energi och fett ökar för att kunna hålla värmen bättre under de kalla dagarna och nätterna. Hastigt växlande väderförhållanden kan också göra livet besvärligt för en vild fågel. Vintertid är skalade solrosfrön, skalade jordnötter, hampafrön och talgbollar väldigt bra att erbjuda då det inte krävs någon extra energi eller ansträngning för fåglarna att skala, det är bara för dem att hugga in! Frön och nötter är rika på energi och fett samt innehåller bra proteiner, vitaminer och mineraler. Talgbollar, fettstavar och liknande är också väldigt fett och är perfekta för fåglarna när de behöver bygga på energi/fettreserven. 

  Vad gör fåglar på natten?

  Fåglar kan tyckas vara överallt under dagen, flittar bland träd, foder på marken, besöker matare och perching på varje ledig pinne, stolpe eller tråd. Så, var går alla dessa fåglar på natten?

  De flesta fåglar är dygniga , vilket innebär att de är mest aktiva under dagen, men de ligger normalt på natten. Nattfåglar, som ugglor, frogmouths, nighthawks och night-herons är å andra sidan mest aktiva under natten.

  De foderar, jagar, bryr sig om sina unga, preen och gör andra aktiviteter som är nödvändiga för överlevnad under de mörkaste natttimmarna.

  Passeriner , vattenfåglar, shorebirds, måsar och de flesta

  Vilken är den smartaste fågeln?

  Fåglar ansågs länge vara ointelligenta varelser som bara utför medfödda beteenden. Men mer och mer forskning ifrågasätter den bilden.

  Fåglar kan kyssa varandra för att trösta, ordna siffror från vänster till höger och kalla in vittnen när en vän har dött. Sångfåglar och papegojor har lika mycket hjärnbark som människor i förhållande till kroppsstorlek, men den är organiserad på ett annat sätt. Detta lurade oss tidigare att betrakta fågelhjärnor som små, berättar Jennifer Ackerman, författare till boken Bevingad intelligens: i huvudet på en fågel (Volante), med referenser till många hundra forskningsstudier.

  En av hennes favoriter är nykaledonienkråkan som gör verktyg av pinnar för att få ut larver ur håligheter. De finslipar sina verktyg och behåller dem. Dessutom finns det lokala stilar i verktygstillverkningen som förs vidare från generation till generation av kråkor. Om det handlade om människor skulle vi nog kalla det kultur.

  Flyttfåglar navigerar genom att lägga ihop en massa information, om landmärken, magnetfält, stjärnhimlens rotation kring polstjärnan, solens polarisationsmönster och lukter. Vissa förmågor överträffar oss så mycket att vi inte ens förstår att det är ett slags intelligens.

  Vilka fåglar äter människor?

  I Sverige och runt om i Europa förs en stundtals laddad debatt kring frågan om ifall fåglar, sälar och människor konkurrerar om fisken i sjöar och hav. I Östersjön råder sådan konkurrens visas i en ny studie från bland annat Stockholms universitet och SLU.

  - Fisk är ett nyttigt livsmedel och fritidsfiske ger möjlighet till värdefull rekreation. Framgångsrik miljövård har gjort att fiskätande sälar och kanske även fåglar ökat, vilket resulterat i kontroverser kring fåglars och sälars effekter på fisket. Debatten baserats ofta på ogrundade antaganden, varför jag tog initiativ till en studie av hur det verkligen förhåller sig, säger professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

  Hansson har, tillsammans med fyra forskare från Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ytterligare sju kollegor från länder kring Östersjön, undersökt hur mycket djuren äter och fisket fångar. De i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna, så är de senare många fler och fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. Fisket tar upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

  Det är i synnerhet det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen. I detta fiske är abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja viktiga, och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket som människan fångar. Eftersom vårt fiske efter dessa arter påverkar bestånden är den rimliga slutsatsen att de också påverkas av djurens ätande. Vi konkurrerar därför om resurserna.

  Vilket Fågelläte är detta?

   

  Här hittar du campingplatsen

  Sommaren är den perfekta tiden att vara ute i Sveriges, och för den uppkopplade naturälskaren finns det förstås gott om bra appar. Via Camping.se kan du exempelvis söka, utforska och boka campingplatser i hela landet.

  Camping.seLadda ner till AndroidLadda ner till IOS