:

Vad äter djuret lejon?

Innehållsförteckning:

 1. Vad äter djuret lejon?
 2. Vilka fiender har ett lejon?
 3. Hur ofta äter ett lejon?
 4. Hur många barn får ett lejon?
 5. Kan lejon äta människor?
 6. Vilket djur kan döda ett lejon?
 7. Hur många timmar sover ett lejon?
 8. Kan lejon äta varandra?
 9. Hur gammal kan ett lejon?
 10. Vad ska man göra om man stöter på ett lejon?
 11. Vilket är världens farligaste djur?
 12. Hur högt kan ett lejon hoppa?
 13. Hur farligt är ett lejon?
 14. Vad är det farligaste djuret i Sverige?
 15. Vilket djur har dödat flest människor i Sverige?

Vad äter djuret lejon?

I historisk tid fanns lejon i hela Afrika, och från sydöstra Europa österut till Indien. De har blivit utrotade från sin nordliga och östliga utbredning, utom i Gir-skogen i Indien. Idag finns lejon i Afrika endast söder om Sahara.

Oftast finner man lejon på öppna slätter, men de finns i nästan alla biotoper utom i den torraste öken och i regnskogar.

Lejon är, efter tiger, det största kattdjuret. Hanar varierar i längd från 1,7 till 2,5 m, och honor från 1,6 till 1,9 m. Svanslängden varierar mellan 60 och 100 cm. Hanar väger mellan 150 och 272 kg, medan honor väger mellan 120 och 180 kg. Honor väger betydligt mindre än hanar men de har ungefär samma muskelmassa.

Flocken, eller honklanen, är kärnenheten i det matrilokala förhållande som lejon lever i. Systemet innebär att mödrar, systrar, döttrar, kusiner o.s.v. förblir i samma flock, medan bröder och söner lämnar flocken vid tre års ålder. Flocken består sålunda av nära besläktade honor, varav ingen är dominant, och deras ungar samt av 1-7 invandrade hanar som endast stannar en kort period, 2-3(4) år eller tills de egna döttrarna blivit könsmogna. I medeltal finns det 4-6 vuxna honor i varje flock. I Serengeti består flockarna, förutom ungarna, av 3-12 vuxna honor och 1-6 vuxna hanar. De vuxna individerna delar många gånger in sig i småflockar, och en stor del av tiden tillbringar de ensamma. Flockstorleken är synnerligen variabel och den är avhängig av den naturtyp de lever i och av bytesdjurstätheten. Ju tätare vegetionen blir, eller ju öppnare den blir, tenderar flocken att, generellt sett, bli mindre. I Ngorongoro-kratern, där tätheten av bytesdjuren är stor året runt, kan det finnas upp till 20 vuxna honor i en flock.

Vilka fiender har ett lejon?

Extramaterial Lejon:

FAKTA OM LEJON

 LÄNGD 

Kroppslängden för en lejonhanne kan variera något från 1, 7-2,5 meter. Svanslängden varierar från mellan 60-100 cm. Kroppslängden för en lejonhona kan även den variera något från mellan 1,6-1,9 meter. 

Hur ofta äter ett lejon?

I historisk tid fanns lejon i hela Afrika, och från sydöstra Europa österut till Indien. De har blivit utrotade från sin nordliga och östliga utbredning, utom i Gir-skogen i Indien. Idag finns lejon i Afrika endast söder om Sahara.

Oftast finner man lejon på öppna slätter, men de finns i nästan alla biotoper utom i den torraste öken och i regnskogar.

Lejon är, efter tiger, det största kattdjuret. Hanar varierar i längd från 1,7 till 2,5 m, och honor från 1,6 till 1,9 m. Svanslängden varierar mellan 60 och 100 cm. Hanar väger mellan 150 och 272 kg, medan honor väger mellan 120 och 180 kg. Honor väger betydligt mindre än hanar men de har ungefär samma muskelmassa.

Flocken, eller honklanen, är kärnenheten i det matrilokala förhållande som lejon lever i. Systemet innebär att mödrar, systrar, döttrar, kusiner o.s.v. förblir i samma flock, medan bröder och söner lämnar flocken vid tre års ålder. Flocken består sålunda av nära besläktade honor, varav ingen är dominant, och deras ungar samt av 1-7 invandrade hanar som endast stannar en kort period, 2-3(4) år eller tills de egna döttrarna blivit könsmogna. I medeltal finns det 4-6 vuxna honor i varje flock. I Serengeti består flockarna, förutom ungarna, av 3-12 vuxna honor och 1-6 vuxna hanar. De vuxna individerna delar många gånger in sig i småflockar, och en stor del av tiden tillbringar de ensamma. Flockstorleken är synnerligen variabel och den är avhängig av den naturtyp de lever i och av bytesdjurstätheten. Ju tätare vegetionen blir, eller ju öppnare den blir, tenderar flocken att, generellt sett, bli mindre. I Ngorongoro-kratern, där tätheten av bytesdjuren är stor året runt, kan det finnas upp till 20 vuxna honor i en flock.

Hur många barn får ett lejon?

I historisk tid fanns lejon i hela Afrika, och från sydöstra Europa österut till Indien. De har blivit utrotade från sin nordliga och östliga utbredning, utom i Gir-skogen i Indien. Idag finns lejon i Afrika endast söder om Sahara.

Oftast finner man lejon på öppna slätter, men de finns i nästan alla biotoper utom i den torraste öken och i regnskogar.

Lejon är, efter tiger, det största kattdjuret. Hanar varierar i längd från 1,7 till 2,5 m, och honor från 1,6 till 1,9 m. Svanslängden varierar mellan 60 och 100 cm. Hanar väger mellan 150 och 272 kg, medan honor väger mellan 120 och 180 kg. Honor väger betydligt mindre än hanar men de har ungefär samma muskelmassa.

Flocken, eller honklanen, är kärnenheten i det matrilokala förhållande som lejon lever i. Systemet innebär att mödrar, systrar, döttrar, kusiner o.s.v. förblir i samma flock, medan bröder och söner lämnar flocken vid tre års ålder. Flocken består sålunda av nära besläktade honor, varav ingen är dominant, och deras ungar samt av 1-7 invandrade hanar som endast stannar en kort period, 2-3(4) år eller tills de egna döttrarna blivit könsmogna. I medeltal finns det 4-6 vuxna honor i varje flock. I Serengeti består flockarna, förutom ungarna, av 3-12 vuxna honor och 1-6 vuxna hanar. De vuxna individerna delar många gånger in sig i småflockar, och en stor del av tiden tillbringar de ensamma. Flockstorleken är synnerligen variabel och den är avhängig av den naturtyp de lever i och av bytesdjurstätheten. Ju tätare vegetionen blir, eller ju öppnare den blir, tenderar flocken att, generellt sett, bli mindre. I Ngorongoro-kratern, där tätheten av bytesdjuren är stor året runt, kan det finnas upp till 20 vuxna honor i en flock.

Kan lejon äta människor?

Det finns många farliga djur, men bara tre vill äta upp oss.

Du har kanske stött på den konfunderande nyheten om en pastor i Zimbabwe som blivit slukad av krokodiler medan han försökte gå på vatten. Inte? Nu har du. Huruvida incidenten faktiskt inträffade har inte kunnat verifieras. Det fick oss ändå att spekulera. Angriper krokodiler människor för att de känner sig hotade? Eller ser de faktiskt oss människor som föda? Ja, världen kryllar av djur vi är livrädda för, och befogat så. Men hur många vill egentligen äta upp oss? Bara tre, enligt Skansenakvariets chef, Jonas Wahlström.

Vad man än säger om lejon, vargar, tigrar och så vidare så är det ju faktiskt bara tre djur som man absolut inte ska möta.

1. Stora krokodiler

Vilket djur kan döda ett lejon?

Uppskattat antal dödsfall varje år:Minst 500 000

Medan vissa insekter kan döda direkt genom gift (exempelvis bin och getingar), finns det andra arter som kan döda indirekt genom att sprida livsfarliga sjukdomar. Det djur som överlägset orsakar flest människors död varje år, och alltså med god grund kan kallas världens farligaste djur, är myggan (bilden).

De farligaste myggorna är de som tillhör familjen stickmyggor (mosquitoes på engelska). Stickmyggor finns i Sverige och är en plåga i områden som exempelvis Nedre Dalälven. Dock kan vi svenskar skatta oss lyckliga över att stickmyggorna i Sverige inte bär på de virus och parasiter som stickmyggorna i världens tropiska områden gör.

Till exempel sprids malariaparasiten med stickmyggor, och 2015 insjuknade uppskattningsvis 212 miljoner människor i malaria, varav 429 000 dog.[25]

Hur många timmar sover ett lejon?

Lejonet är det näst största djuret i familjen kattdjur, efter tigern som är större, och det största rovdjuret i Afrika. Den vuxna lejonhanens kroppslängd mäter 170–250 cm och de har en mankhöjd upp till 123 cm. Lejonhonan är mindre, med en kroppslängd som mäter mellan 140 och 175 cm och en mankhöjd som är minst 91 cm. Svansen är mellan 90 och 105 cm för hanar och något kortare för honor.[3][4] Vikten för vuxna hanar varierar mellan 181 och 227 kg och för honor mellan 113 och 152 kg.[3][5][6] Den största kända vilda individen vägde 318 kg.[7] De största lejonen lever i södra Afrika och de minsta i Asien.

Vuxna hannar i fångenskap kan, tack vare bra skötsel, väga upp till 350 kg. Den tyngsta registrerade lejonhanen var Simba, som levde i England på Colchester Zoo och som juli 1970 vägde cirka 60 stone (ungefär 380 kg),[8] alternativt 375 kg (826 pund). Simba föddes 1959 i Dublin Zoo.[9]

Lejonet har kort päls som varierar på ovansidan mellan sandfärgad, silvergrå, gulröd och mörkbrun. Undersidan och benens insida är alltid ljusare. En svart tofs vid svansens slut och svarta fläckar på öronens baksida finns hos båda kön.[10]

Lejonet hade under förhistorisk tid ett betydligt större utbredningsområde än idag. Arten fanns från Peru över Alaska, Sibirien och mellersta Europa till Indien och Sydafrika. I många av dessa områden var arten utdöd redan vid slutet av istiden.[14] Under antiken fanns lejonet i södra Europa, Sydvästasien, Indien och i Afrika. Berättelser om lejon på Balkanhalvön finns till exempel från Herodotos och Aristoteles.[källa behövs] Troligtvis försvann de europeiska lejonen omkring början av vår tideräkning.[15] Idag ligger utbredningsområdet huvudsakligen i Afrika söder om Sahara. I Algeriet förekom lejon fram till 1890-talet[16] och det sista nordafrikanska lejonet fälldes 1920 i Marocko.[17] Den sista bekräftade iakttagelsen av en individ i Mellanöstern (Syrien, Iran, Irak) ägde rum 1942 i Iran.[16] Även den asiatiska populationen dog nästan ut mellan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Effektivare skjutvapen utrotade underarten fram till 1884 i hela östra Asien med undantag av Indien. Bara i nationalparken Gir som ligger i den indiska delstaten Gujarat fanns ett mindre bestånd kvar. Det lägsta antalet individer av denna population registrerades 1913 med omkring tjugo lejon. Fram till 1990-talet ökade beståndet åter till cirka 300 individer.[18]

Lejon är inte särskilt specialiserade vad gäller habitat. De föredrar savann men lever även i torra skogar och i halvöken. Lejon undviker däremot täta och fuktiga skogar samt vattenfattiga ökenområden.[12] De är inte lika goda simmare som tigrar men trots detta dokumenteras ibland individer som korsar större floder. Arten har en tendens att vara aktiv på natten. Beroende på vädret, födotillgången, människan och andra faktorer kan lejonet flytta sin aktivitet till dagen.[24]

Kan lejon äta varandra?

Lejonens diet består främst av kött från stora däggdjur, som hjortar och gaseller, men kan också innehålla mindre djur som apor och krokodiler. Liksom alla katter är lejon rovdjur; de jagar sitt byte genom att förfölja det och sedan överfalla det med ett hopp. De använder sina klor för att fånga djuret och dödar det genom att kväva det eller bryta nacken. De flesta byten äts på platsen där de dödas, även om de ibland släpar maten i skydd för att äta den senare. Unga ungar kan tillåtas äta delar av ett byte som inte omedelbart konsumeras av vuxna.[8] Alla andra medlemmar av kattfamiljen har registrerats äta asätare när det är nödvändigt (inklusive stora kattdjur-cougarer, tigrar och jaguarer). Det är normalt sett honorna som tar upp mat på grund av sin mindre storlek. Lejonhonor jagar ofta i samarbete för att få ner byten (t.ex. giraffer eller zebror) som är för stora för att de ska kunna angripa ensamma [9]

Ingenjörsstudenter från Irland skapade ett elstängsel som tvingade djuren över en klippa när de försökte komma åt mat som var placerad på andra sidan stängslet. Lejonet hoppade upp och tog tag i det med tänderna men slogs ut efter en chock . Medan lejonen såg stjärnor rusade mungoan fram, tog köttet och sprang iväg innan lejonen hann återhämta sig. [16]

Vid jakt på stora byten som gnuer eller bufflar ,lejonen förlitar sig på sin syn snarare än på luktsinnet för att hitta byten. Ett lejon vilar hakan på marken och vrålar tillräckligt högt för att få djuren att svettas, vilket avslöjar var de befinner sig[17]

Ett stort lejonhane kan äta upp till 60 kg kött per dag (en genomsnittlig människa äter ungefär 1-2 kg per dag) [18]

Hur gammal kan ett lejon?

Lejon i Serengeti.

Hur ett lejon ser ut behöver knappast beskrivas, då du sannolikt visste hur det såg ut redan som fyraåring och sedan dess har sett det många gånger på naturprogram på teve. I korta drag är det en mycket stor gulbrun katt med korthårig päls och ljusare undersida, som på vissa djur, i synnerhet ungdjur, är svagt men synbart fläckig. En vuxen hane har en stor hårman kring huvudet och halsen. På långt håll eller i dåligt ljus kan en lejonhonas silhuett förväxlas med en stor leopards, men vid en tydlig obseravtion råder ingen tvekan om vilket djur det är som du har framför dig.

Lejonet är det största kattdjuret i Afrika (och näst tigern det största i världen), liksom det största landrovdjuret där. Till skillnad från de andra stora kattdjuren (leopard och gepard) och de små katterna (serval, karakal, afrikansk vildkatt och afrikansk guldkatt) lever lejonet i flock. En typisk sådan består av två vuxna hanar, fem vuxna honor och ungar, men flockstorlekarna kan dock variera mycket, exempelvis beroende på tillgången på bytesdjur inom vistelseområdet eller på hur hård konkurrensen från eventuella grannflockar är.  

Lejonhane i Ngorongorokratern.

Vad ska man göra om man stöter på ett lejon?

 • I första hand väljer du alltid en guidad tur med en professionell, erfaren guide över en självdrivande expedition. Med det sagt, om du är obekväma med vad de gör, säg det. Enligt Barker, "En guide kan också driva gränserna."
 • Heed skrivna och verbala varningar.
 • Aldrig (någonsin) mata djur.
 • Antropomorfisera inte ett djur, eller tror att du kan förutsäga deras beteende. Allt från förkylning till sår kan förvärra ett djur och påverka dess beteende.
 • Kom aldrig ut ur bilen, inte ens för det oemotståndliga, superlativa djurlivet. Om du släcker vid vissa synpunkter där detta är tillåtet, var uppmärksam på rörelsen.
 • Rör inte djur för att få dem att göra något. Ha tålamod. Djuren flyttar och interagerar normalt när du ger dem utrymme.
 • Alltid berätta för någon vart du ska och när du är tillbaka.
 • Var vaksam och uppmärksam på djurets stämning - oavsett om det ser ut försämrat eller avslappnat. En grumpy buffel är en mördarebuffel.
 • Var alltid närma djur med försiktighet och var medveten om var du kör och stoppar. "En elefant följer en specifik väg. Om du är i vägen kommer det helt enkelt att kasta bilen åt sidan, säger Barker. "Eller krossa det."

Vilket är världens farligaste djur?

Skriven av Johannes Källman  | Uppdaterad senast: oktober 2023

Det finns många farliga djur i världen, men vilka är de farligaste? I det här blogginlägget ska vi utforska tio av världens farligaste djur och förklara varför de utgör ett sådant hot. Från lejon till björnar och hajar - dessa varelser kan döda med bara en enda attack. Om du någonsin har oturen att stöta på ett av dessa djur är det bäst att veta vad du ska göra!

Myggor är små flugliknande insekter som finns i varma klimat runt om i världen. De är kända för sina kliande bett, som ofta kan bli infekterade.

Myggor är dock inte bara en olägenhet utan även en stor hälsorisk. Myggor kan överföra sjukdomar som malaria, denguefeber och zikavirus, som kan orsaka allvarlig sjukdom och till och med dödsfall. Enligt vissa uppskattningar dödar myggor faktiskt nästan 800 000 människor varje år. Det gör dem till ett av de dödligaste djuren på planeten. Så nästa gång du blir biten av en mygga, kom ihåg att det inte bara är ett besvärligt bett - det är också ett potentiellt dödligt bett.

Hur högt kan ett lejon hoppa?

 • Arbetsfördelning: I en lejonflock jagar lejonhonorna främst och lejonhanarna försvarar flocken och dess territorium. Trots denna arbetsfördelning är det nästan alltid hanarna som äter först
 • Samarbete: När honor jagar gör de det nästan alltid i grupp eftersom de kan fånga byten som de inte skulle kunna fånga på egen hand
 • Prey: Lejon jagar främst större byten som zebror och gnuer. De kan också stjäla byten från andra rovdjur som hyenor och leoparder
 • Sova: Ett lejon sover och vilar vanligtvis 16-20 timmar per dygn. Detta beror på att lejon har få svettkörtlar och därför sparar sin energi till kvällen och natten, när det är svalare och mer lämpligt att jaga och vara aktiv i allmänhet
 • Nattseende: Lejon har mycket bättre mörkerseende än människor och är 6 gånger känsligare för ljus än vi. Detta ger dem en klar fördel när de jagar på natten
 • Näringsbehov: En lejonhona behöver cirka 5 kg kött per dag, medan en lejonhanne behöver 7 kg eller mer

Fram till för cirka 10 000 år sedan var lejonet det näst vanligaste stora landlevande däggdjuret efter människan. Vid den tiden fanns lejon i större delen av Afrika, Mellanöstern, södra Asien och vissa delar av Europa. I Amerika fanns lejon från den norra delen av Kanada hela vägen ner till Peru

Hur farligt är ett lejon?

Lejon i Serengeti.

Hur ett lejon ser ut behöver knappast beskrivas, då du sannolikt visste hur det såg ut redan som fyraåring och sedan dess har sett det många gånger på naturprogram på teve. I korta drag är det en mycket stor gulbrun katt med korthårig päls och ljusare undersida, som på vissa djur, i synnerhet ungdjur, är svagt men synbart fläckig. En vuxen hane har en stor hårman kring huvudet och halsen. På långt håll eller i dåligt ljus kan en lejonhonas silhuett förväxlas med en stor leopards, men vid en tydlig obseravtion råder ingen tvekan om vilket djur det är som du har framför dig.

Lejonet är det största kattdjuret i Afrika (och näst tigern det största i världen), liksom det största landrovdjuret där. Till skillnad från de andra stora kattdjuren (leopard och gepard) och de små katterna (serval, karakal, afrikansk vildkatt och afrikansk guldkatt) lever lejonet i flock. En typisk sådan består av två vuxna hanar, fem vuxna honor och ungar, men flockstorlekarna kan dock variera mycket, exempelvis beroende på tillgången på bytesdjur inom vistelseområdet eller på hur hård konkurrensen från eventuella grannflockar är.  

Lejonhane i Ngorongorokratern.

Vad är det farligaste djuret i Sverige?

(Hela filmen kan ses via din mediacentral) Ibland kan djur vara farliga för oss människor. De flesta tänker då på rytande djur med vassa tänder och klor. Men de är inte de farligaste djuren. Det är ofta våra husdjur som kan orsaka skador eller de små krypen. I den här filmen går vi igenom de farligaste djuren i Sverige – men också de djur som vi upplever som farliga. Är varg och björn farliga för oss? Hur är det med huggormen? Eller är fästingar och getingar farligare? Och hur är det med husdjuren? Vi får se de djur som vi traditionellt anser som farliga och även de som vi inte tror är farliga - men ändå orsakar dödsfall och skador. När man sett filmen inser man att det kanske är andra djur som man ska se upp för…

Vilket djur har dödat flest människor i Sverige?

Snarstuckna

Under en riktig ”geting-sommar” tvingas tusentals människor söka läkarvård till följd av bi- och getingstick. Det senaste decenniet har i genomsnitt tre personer avlidit per år, oftast på grund av överkänslighet för insekternas gift. Men getingallergi är ovanligt, de flesta av oss klarar många stick utan att få några stora besvär. Faktum är att det finns människor som överlevt över 2 000 bistick. Getingar anses vara mera lättprovocerade än bin.

På bettet

Människans bästa vän är inte att leka med: 5 000–6 000 personer blir hundbitna varje år. Nio gånger av tio så är det hundägaren själv som drabbas. Många bett är oavsiktliga eller uppstår när en person försöker stoppa ett hundslagsmål. Det är mycket ovanligt att hundar oprovocerat attackerar främmande människor.