:

Vilka växter är giftiga?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka växter är giftiga?
 2. Vilken är den giftigaste växten?
 3. Vilken är den giftigaste blomman?
 4. Vilka blommor är giftiga för barn?
 5. Vilka växter är giftiga i Sverige?
 6. Vilka växter är giftiga för djur?
 7. Vilken är världens giftigaste?
 8. Finns det giftiga växter i Sverige?
 9. Vad är det giftigaste i Sverige?
 10. Vilka växter är farliga för katter?
 11. Vad är det farligaste giftet?
 12. Vilka växter finns?
 13. Vad heter Sveriges giftigaste orm?
 14. Vilka blommor är dåliga för katter?
 15. Vilka träd är giftiga för katter?

Vilka växter är giftiga?

De flesta svenska giftiga växterna undviks instinktivt av betande djur. Det gäller exempelvis smörblommor (Ranunculus spp.) som är giftig som färsk blomma, men inte som torkad i till exempel hö.

Kemiska ämnen

De kemiska ämnena i växterna kan delas in i ett antal grupper alltefter deras giftinnehåll. Utöver nedanstående ämnesgrupper förekommer på olika håll i växtriket ämnen med mer eller mindre okänd struktur, men med känd giftverkan. Ämnen som orsakar hud- och slemhinneirritationer finns hos exempelvis jätteloka, törelväxter och vivor.

Alkaloider

Alkaloider är kvävehaltiga, basiska växtämnen. De är ofta mycket farliga gifter, och finns på många håll i växtriket men är särskilt vanliga bland potatisväxterna, vallmoväxterna och bland de flockblomstriga växterna (dit exempelvis odört hör).

Vilken är den giftigaste växten?

Två närbesläktade växter som är så pass giftiga att du bör vara väldigt försiktig. Giftet tränger inte genom huden vid beröring men får alltså inte hamna i kroppen. Odört och sprängört kan vara förvillande lika ätliga växter som morot, palsternacka och hundkäx samt örter som körvel och koriander. Enligt Giftinformationscentralen har det förekommit dödsfall där sprängört förväxlats med ätliga växter.

Symtom: Odört innehåller giftet koniin som kan leda till allvarlig förgiftning. Symtom kan vara kräkningar och törst. I allvarligare fall kan det leda till tal- och sväljsvårigheter samt muskelpåverkan.

Sprängörtens rot innehåller cicutoxin som kan leda till direkt livsfara. Symtom är magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper och till och med medvetslöshet och andningsförlamning.

Var: Odört är relativt ovanligt i södra Sverige men kan återfinnas längs kusterna. Hittar främst vid bondgårdar och i trädgårdar. Sprängört är vanlig i nästan hela landet och trivs i blöt och sumpig mark.

Vilken är den giftigaste blomman?

Sprängört är en till två meter hög. Den har tjocka palsternackaliknande rötter med distinkta avdelningar som grenar sig ut från huvudroten. Ofta har sprängörten flera rötter som grenar sig medan odörten har en enda rot. Ibland har stammarna lila ränder. Blommorna är små, vita eller krämfärgade och sitter i paraplyliknande kluster. Frukterna är små och inneslutna i ett hårt brunaktigt skal mycket likt odört. Den skurna ytan av stammen eller roten utsöndrar en giftig gulaktig, tjock och oljig vätska. Substansen har en odör som liknar palsternacka.

Förekomst

Sprängört finns i nästan hela landet men är sällsynt i de norra delarna. Den växer direkt i vatten och är begränsad till våta habitat. Sprängört förekommer ofta vid kanten av vattendrag, diken, sjöar, dammar, träsk, våta ängar och betesmarker. Ilandflutna växter påträffas ofta och det finns risk att betande djur trampar sönder dem och får i sig giftet då de äter sprängörten eller dricker av vattnet.

Påverkan på djur

Förgiftningssymtom visar sig oftast inom 10–15 minuter, men kan dröja upp till en timme efter intag. Allmänt förekommande symtom vid förtäring är oro, skummande salivering och fradga, kraftfulla tuggrörelser, tandgnissling, koordinationsstörningar (ataxi), andningssvårigheter (dyspné), snabb och svag puls, blåaktiga slemhinnor (cyanos), darrningar (tremor), spasmer i huvud och nacke tillsammans med hastiga ögonblinkningar och framfall av tredje ögonlocket, återkommande epilepsiliknande anfall. Beroende på dos sker återhämtning, eller så fortsätter kramperna, där varje krampanfall är kortare än det föregående och medför en allt värre utmattning tills andningsförlamning och död inträffar. Döden inträffar vanligen 1–8 timmar efter intag.

Vilka blommor är giftiga för barn?

Åtminstone 100 personer behandlas varje år på sjukhus i Sverige med anledning av att de ätit en giftig växt.

– Men vi vet inte om det exakta antalet, bara att vi kontaktas från sjukhus ungefär om det antalet varje år. Det är också ganska många av dessa som inte behöver ”behandling” i egentlig mening utan enbart observation.

Huruvida förtäring leder till förgiftning är generellt en mängdfråga.

– Omkring hälften av de här fallen är barn under tio år. Dock brukar barn generellt bara smaka litegrann så det är osannolikt att de får i sig en farlig mängd. Det absolut vanligaste är att vuxna förväxlar eller avsiktligt tar en giftig växt, säger Markus Tellerup.

För att undvika att förväxla en ätlig växt med en giftig rekommenderar Giftinformationscentralen att man lär sig de giftigaste arterna utantill.

Nedan listar GP några av växterna du definitivt inte bör stoppa i dig.

Vilka växter är giftiga i Sverige?

Växter försöker på olika sätt försvara sig mot att bli uppätna av framför allt insektslarver, men även av betande djur. Taggar och tornar är ett av flera avskräckande medel, men mest verksamt är det kemiska försvaret. Vilket kan orsaka mer eller mindre allvarlig skada vid till exempel förtäring och hudkontakt.

De flesta svenska giftiga växterna undviks instinktivt av betande djur. Det gäller exempelvis smörblommor (Ranunculus spp.) som är giftig som färsk blomma, men inte som torkad i till exempel hö.

Kemiska ämnen

De kemiska ämnena i växterna kan delas in i ett antal grupper alltefter deras giftinnehåll. Utöver nedanstående ämnesgrupper förekommer på olika håll i växtriket ämnen med mer eller mindre okänd struktur, men med känd giftverkan. Ämnen som orsakar hud- och slemhinneirritationer finns hos exempelvis jätteloka, törelväxter och vivor.

Vilka växter är giftiga för djur?

Om du har en hund som tycker om att smaka på saker den inte borde kan det vara en bra idé att se över dina växter där hemma. En del vanliga inom- och utomhusväxter är nämligen giftiga för hundar. 

Om du vet vilka växter som är giftiga för din hund kan du i bästa fall förhindra att den får i sig någon av dem. Att också känna till symtomen på förgiftning kan hjälpa dig och din hund om olyckan är framme. 

Symtom på förgiftning 
Symtomen kan skilja sig åt och vara olika starka beroende på vad och hur mycket hunden fått i sig. Några vanliga symptom på förgiftning hos hund är kräkningar och diarré, darrningar eller skakningar, kramper, slöhet och klåda. Hunden kan också få ökad törst och salivering eller bli vinglig och få svårt att andas.  

Vilken är världens giftigaste?

Det finns sex olika sorters kulfisk, som alla blåser upp sig till en stor ballong om de känner sig hotade. Denna manöver är en signal till potentiella fiender att de bör hålla sig undan – om de vet sitt eget bästa.

Kulfisken innehåller nämligen farliga giftämnen i form av tetrodotoxin, som kan paralysera kroppen. En enda kulfisk kan innehålla tillräckligt mycket gift för att döda 30 människor.

Trots sitt dödliga gift är kulfisken en delikatess i Japan. Rätten kallas fugu, och för att tillaga en måltid med kulfisk behöver en färdigutbildad sushikock ytterligare tre års utbildning.

Det uppskattas att omkring 50 människor dör årligen till följd av kulfiskförgiftning.

Finns det giftiga växter i Sverige?

Åtminstone 100 personer behandlas varje år på sjukhus i Sverige med anledning av att de ätit en giftig växt.

– Men vi vet inte om det exakta antalet, bara att vi kontaktas från sjukhus ungefär om det antalet varje år. Det är också ganska många av dessa som inte behöver ”behandling” i egentlig mening utan enbart observation.

Huruvida förtäring leder till förgiftning är generellt en mängdfråga.

– Omkring hälften av de här fallen är barn under tio år. Dock brukar barn generellt bara smaka litegrann så det är osannolikt att de får i sig en farlig mängd. Det absolut vanligaste är att vuxna förväxlar eller avsiktligt tar en giftig växt, säger Markus Tellerup.

För att undvika att förväxla en ätlig växt med en giftig rekommenderar Giftinformationscentralen att man lär sig de giftigaste arterna utantill.

Nedan listar GP några av växterna du definitivt inte bör stoppa i dig.

Vad är det giftigaste i Sverige?

Sprängört är en till två meter hög. Den har tjocka palsternackaliknande rötter med distinkta avdelningar som grenar sig ut från huvudroten. Ofta har sprängörten flera rötter som grenar sig medan odörten har en enda rot. Ibland har stammarna lila ränder. Blommorna är små, vita eller krämfärgade och sitter i paraplyliknande kluster. Frukterna är små och inneslutna i ett hårt brunaktigt skal mycket likt odört. Den skurna ytan av stammen eller roten utsöndrar en giftig gulaktig, tjock och oljig vätska. Substansen har en odör som liknar palsternacka.

Förekomst

Sprängört finns i nästan hela landet men är sällsynt i de norra delarna. Den växer direkt i vatten och är begränsad till våta habitat. Sprängört förekommer ofta vid kanten av vattendrag, diken, sjöar, dammar, träsk, våta ängar och betesmarker. Ilandflutna växter påträffas ofta och det finns risk att betande djur trampar sönder dem och får i sig giftet då de äter sprängörten eller dricker av vattnet.

Påverkan på djur

Förgiftningssymtom visar sig oftast inom 10–15 minuter, men kan dröja upp till en timme efter intag. Allmänt förekommande symtom vid förtäring är oro, skummande salivering och fradga, kraftfulla tuggrörelser, tandgnissling, koordinationsstörningar (ataxi), andningssvårigheter (dyspné), snabb och svag puls, blåaktiga slemhinnor (cyanos), darrningar (tremor), spasmer i huvud och nacke tillsammans med hastiga ögonblinkningar och framfall av tredje ögonlocket, återkommande epilepsiliknande anfall. Beroende på dos sker återhämtning, eller så fortsätter kramperna, där varje krampanfall är kortare än det föregående och medför en allt värre utmattning tills andningsförlamning och död inträffar. Döden inträffar vanligen 1–8 timmar efter intag.

Vilka växter är farliga för katter?

Du skulle ju aldrig medvetet skada din pälskling. Men det kan gömma sig farligt gift i blad och blommor i hemmets och trädgårdens växter. Varje år får veterinärer och försäkringsbolag otaliga samtal från hussar och mattar vars katter ätit giftiga växter. 

Katter är nyfikna varelser och kan tugga på eller gnida sig mot växter för att undersöka dem. Ta en titt på dina krukväxter för att se om det finns tuggmärken eller andra tecken på att katten gnager på dem. Om du tror att din katt kan ha ätit en del av växten ska du vara uppmärksam på symptom såsom ökad salivproduktion, kräkning och diarré. Du bör även ta reda på vilken växt som katten har ätit på. Om det är en växt som är giftig för katter ska du omedelbart kontakta veterinären. 

Gifterna i växter kan orsaka vitt spridda problem, från lindriga till allvarliga. Katten kanske bara kräks, eller så kan missen få mycket värre symptom såsom anfall eller koma, beroende på vilken giftig växt (och hur mycket) katten ätit. 

Vad är det farligaste giftet?

Kungskobran

Tid innan du kan dö av giftet: 30 minuter.
Här finns den: Södra och Sydöstra Asien.

Den största och längsta giftormen i världen som kan bli upp till hela 6 meter lång. Risken att dö om den biter dig är cirka 75% och dess gift kan döda upp till 20 fullvuxna män.

Vanligtvis undviker kungskobran människor, men i takt med att vi kommer närmre ormens naturliga miljö och det faktum att det finns gott om mat där människan bor, så blir det allt vanligare att Kungskobran kommer i kontakt med människor där den lever.

Om de känner sig hotade och inte flyr, så reser den sig upp och fäller ut sin ”krage” samtidigt som den gör ett hissande ljud.

I Indien är Kungskobran känd som Nagaraja, ormarnas konung. Giftet från kungskobran angriper nervsystemet och själva bettet sägs vara otroligt smärtsamt.

När giftet sprider sig kan man uppleva yrsel, synvirring, förlamning och en kardiovaskulär kollaps. Motgift finns, men kan vara svårt att få tag på då det endast tillverkas i små mängder.

Vilka växter finns?

Det man i vardagligt tal menar med växter är oftast mångcelliga, landlevande växter. De omfattar kärlväxterna som har blad, stammar eller stjälkar och rötter. Även mossor har liksom kärlväxterna celler med cellväggar av cellulosa och de flesta får sin energi via fotosyntes. Det finns omkring 300 växtarter som inte är fotosyntetiska utan parasiterar på fotosyntetiska växter. Växterna skiljer sig från grönalger, som de utvecklades från, genom att ha specialiserade fortplantningsorgan som skyddas av vävnader som inte i sig deltar i fortplantningen.

Mossorna uppstod under paleozoikum. De kan bara överleva i fuktiga miljöer eftersom de saknar kärlsträngar som transporterar vatten inuti växten. Kärlväxterna uppstod under silur och under devon hade de utvecklats till en mängd arter och spridits till många olika miljöer. Detta berodde bland annat på att kärlväxter inte har mossornas begränsningar, utan exempelvis har kärlsträngar som transporterar vatten genom hela växten. De första primitiva fröväxterna var enkla nakenfröiga växter (Gymnospermae). Deras frön har inte ett skyddande lager utan pollenet landar direkt på embryot. Med undantag av barrväxter har de flesta nakenfröiga växter dött ut, kvarvarande rester är ginkgo, kottepalmer och gnetumväxter. Arter under devon var Pteridospermae och Cordaites. Båda grupperna är nu utdöda. Under karbon, perm och trias differentierades de nakenfröiga växterna i flera grenar, av vilka en del numera är utdöda medan övriga är de ovan nämnda grupperna fröormbunkar, cykadofyter. Till skillnad från sporer som behöver fukt för att utvecklas, tål frön mycket torrare förhållanden.

Under krita för ca 120-100 miljoner år sedan började blomväxternas, som ibland kallas "gömfröiga växter", explosionsartade utveckling. De utvecklades från nakenfröiga växter under jura och dessa växter kom så småningom att helt dominera. Skillnaden mellan blomväxter och nakenfröiga växter är att hos blomväxterna är fröembryot inneslutet i en skyddande hinna som pollenet måste tränga igenom.

Vad heter Sveriges giftigaste orm?

Ett bett från inlandstaipanen innehåller tillräckligt mycket gift för att döda 100 personer, två afrikanska elefanter eller 250 000 möss.

Ormen har det dödligaste giftet av alla giftormar och det behövs bara en dos på 0,025 milligram per kilo för att döda.

Giftet är en vidrig cocktail av gifter som både består av ett stort antal extremt kraftfulla nervgifter, vilka kan förlama nerver, muskler och hjärta och dessutom ett blodgift, som orsakar inre blödningar och kan få blodet att sippra ut från tandköttet eller ändtarmen.

Utan motgift dödar ett bett från inlandstaipanen en vuxen man inom loppet av 30–45 minuter. Som tur är lever inlandstaipanen främst i ökenområden i inre Australien och giftormen är mycket skygg för människor.

Därför har det inte heller registrerats många dödsfall i Australien till följd av bett från den potenta giftormen. Men det råder ingen tvekan om att inlandstaipanen är den giftigaste ormen i världen.

Så får världens giftigaste orm blodet att rinna:

Taipanens blodgift gör blodet så tunt att det kan tränga igenom blodkärlen och orsaka inre blödningar. Till slut stängs organen ned till följd av blodbrist.

1. Molekyler får blodet att hålla ihop

Fibrinogenmolekyler i blodet (blåvita linjer) håller vanligtvis ihop kroppens blodplättar (gula). Molekylerna har en koagulerande effekt, vilket innebär att de får blodplättarna att klumpa ihop sig.

Alamy/H. Dalhoff

2. Ormgift löser upp blodplättarnas lim

När taipanens gift (blått) når fram till blodplättarna löser ett protein upp giftet i fibrinogenmolekylerna och omvandlar dem till långa kedjor av fibrin (blåvita strängar). Fibrin har inte någon koagulerande effekt på blodet.

Alamy/H. Dalhoff

3. Blodet blir tunt och sipprar ut

Utan koaguleringsämnen blir blodet så tunnflytande att det tränger igenom blodkärlen och leder till allvarliga inre blödningar. Blodtillförseln till organen minskar och de stängs långsamt ned. I en del fall kan offret även blöda ur ändtarmen, huden eller gamla sår.

Vilka blommor är dåliga för katter?

Vad som är giftigt och hur det påverkar hunden och katten eller andra djur varierar. I första han är det vilken typ av växt som avgör vad det är som gör växten farlig.

Det kan vara allt från irriterande växtsaft till specifika bär som är giftiga för katten 

Bra för katter att äta växter - Kattgräs

Ja, det stämmer. Precis som rubriken lyder kan det vara bra för katter att äta växter. Som vi har förstått genom den här artikeln gäller det dock inte alla växter. Kattgräs är en växt som katter i allmänhet älskar. Det hjälper med allt ifrån matsmältning till viktiga näringsämnen och vitaminer.

Det finns att köpa i butiker men går också att odla eget. Djursajten rekommenderar att köpa ditt kattgräs i en butik då är ganska billigt. Tycker du om att plantera växter och sköta dessa kan det vara ett bra alternativ att odla ditt egna, men som sagt, mest för intresset av odling.

Växter du kan ha i hemmet utan oro

Lyckligtvis finns det en hel del växter din katt kan äta. Vanligt förekommande växter är bland annat solros, paradisträd och doftranka.

I trädgårdsbutiker finns det ofta information eller kunnig personal som kan hjälpa till med tips på plantor utifrån deras utbud. Nedan finner du några alternativ på växter din katt inte blir förgiftad av.

Vilka träd är giftiga för katter?

Om katten förändrar sitt beteende och helt plötsligt blir aggressiv, mer kelig, kanske gömmer sig under en soffa eller liknande kan det vara ett första varningstecken på att något är på tok.

Katter dreglar sällan och de som gör det brukar vara ganska återhållsammas. Det är därför ett tydligt tecken på att din katt sannolikt är förgiftat. Du kan även kolla ned i mun och svalg för att se om du upptäcker något onormalt.

Kräkningar både syns och hörs. Det gör det enkelt för dig som kattägare att se att det finns ett problem och att katten behöver hjälp. Kräkning bör dock inte förväxlas med hårbollar. Något som är vanligt förekommande hos katter, särskilt långhåriga raser.

Diarré eller lös avföring är ännu ett tecken på förgiftning. Sker detta bör du uppsöka vård åt din misse. Just detta kan vara svårt att upptäcka om du har en utekatt som sällan använder kattlåda.

Kräkningar och diarré mycket tydliga tecken som du märker även om du inte är uppmärksam.

Vid förgiftningen är det också vanligt att katten dricker betydligt mer vatten än vanligt och även kissar ut detta. Likt de andra varningstecknen bör du uppsöka veterinärvård omedelbart om du märker av detta.

Uppsök veterinärvård vid symptom

Många kattägare drar sig från att uppsöka veterinärvård för katten vid symtom eftersom det kan komma att kosta dig en del. Djursajten vill understryka vikten av inte undviker vårt för din katt för att spara några hundralappar. Våra husdjur är en stor del av våra liv och katter lever länge. Det är ditt ansvar som kattägare att ta hand om din katt och säkerställa ett bra liv.

Vi har förståelse för att veterinärvård kan vara mycket kostsamt, särskilt om katten behöver regelbunden vård. Genom en bra kattförsäkring kommer du får hjälp med kostnaden för vården och behöver inte oroa dig för din livet på din katt om du inte har stora summor pengar att spendera på vård.