:

Finns det några giftiga spindlar i Danmark?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det några giftiga spindlar i Danmark?
 2. Finns det några giftiga spindlar i Sverige?
 3. Är spindlar aggressiv?
 4. Hur ser en spindel ut?
 5. Kan en Husspindel bitas?
 6. Kan man bli biten av en Korsspindel?
 7. Kan stor Husspindel bitas?
 8. Är det bra att ha spindlar i huset?
 9. Kan spindlar låta?
 10. Kan man bli biten av en Husspindel?
 11. Kan man bli biten av en spindel i Sverige?
 12. Är Husspindeln farlig?
 13. Vad händer om man dammsuger upp en spindel?
 14. Kan man få Spindelbett i Sverige?
 15. Varför har man spindlar i sängen?

Finns det några giftiga spindlar i Danmark?

Den brasilianska vandringsspindeln känns igen på sin stora, behårade kropp. På undersidan av de främre benen har den karakteristiska svarta och vita band, som blir synliga när den ställer sig på bakbenen i en hotfull position.

Den brasilianska vandringsspindeln är nämligen aggressivt lagd och tvekar inte att gå till angrepp om den känner sig hotad.

Den brasilianska vandringsspindeln jagar aktivt på dagen, varpå den söker skydd för natten på ett bananblad eller kanske i en sko. Därför sker det också relativt ofta att den kommer i kontakt med människor.

I Brasilien inrapporterades det 2006 inte mindre än 2 700 bett av den brasilianska vandringsspindeln – och ett bett av denna giftiga spindel går inte obemärkt förbi.

Ett bett av den brasilianska vandringsspindeln är nämligen mycket smärtsamt och kan orsaka chocktillstånd. Därtill kommer symtom som skakningar, ökade hjärtslag, svettningar, frossa, anspänning och kräkningar.

Spindelns gift är neurotoxiskt och en kemisk cocktail av bland annat histamin och serotonin, som angriper nervsystemet.

Under ett enda bett kan den brasilianska vandringsspindeln injicera åtta milligram gift, vilket är tillräckligt för att döda 300 möss och i sällsynta fall också tillräckligt för att döda en människa. Sedan 1903 har dock endast 15 dödsfall rapporterats.

De flesta människor återhämtar sig igen efter ett par dagar, och bara 2,3 procent av dem som blir bitna behöver behandlas med motgift. Uppsök ändå alltid läkare om du har blivit biten.

Finns det några giftiga spindlar i Sverige?

Ingen av Sveriges naturligt förekommande spindlar är farliga. Men det finns spindlar i Sverige som kan ge dig ett rejält bett, som exempelvis Kärrspindlar och korsspindlar.

Värre är det att bli biten av en Svart änka, som har en dödlighet på 4%. 

Svarta änkan har vid upprepade gånger ertappats i Sverige. Den dödligt giftiga spindeln importeras till Sverige av misstag eftersom att den råkar hamna i transporter från Nordamerika (framför allt USA och Kanada). Vid upprepade gånger har olika nyhetskanaler rapporterat om att man har hittat Svarta änkan. Eftersom att Svarta Änkan rent fysiskt skulle kunna överleva i det kalla nordiska klimatet så har detta alltid varit stora nyheter. 

Om svarta änkan är inte i skrivande stund etablerad i Sverige, men om den skulle etablera sig i Sverige så hade det blivit väldigt svårt (om inte omöjligt) att bli av med den.

Är spindlar aggressiv?

Spindlar är ryggradslösa leddjur med två kroppssegment, åtta ben och ofta men inte alltid åtta ögon. Alla spindlar är rovdjur och kan spinna tunna silkestrådar. Silket används för att fånga insekter i spindelnät men det finns flera spindlar som inte använder spindelnät för att jaga utan enbart använder det för att klättra, bygga bon, skapa äggsäckar och för att vira in byten.

Spindlar saknar luktsinne och antenner samt har även dålig hörsel. Istället känner spindlar av vibrationer för att få information om omgivningen. Svenska spindlar är giftiga men vi människor känner oftast inte giftet, då de flesta inte kan bita igenom vår hud. Spindlar kallas i norra Sverige för "kangeroer".

I Sverige finns cirka 730 spindelarter men ingen är farlig för människor. Vanliga spindelarter som förekommer inomhus är mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, bred sektorspindel, harlekinspindel och olika lockespindlar.

Hur ser en spindel ut?

Spindlar är ett djur som väcker rädsla hos många, och det med viss rätt. Till och med våra svenska spindlar bits nämligen – i alla fall i vissa situationer. Nyheter24 reder ut när man riskerar att få betten, och hur man vet om man blivit biten.


Det finns 42 000 spindelarter i världen och cirka 600 av dem är bosatta i Sverige. Lyckligtvis är våra svenska spindlar ofarliga för människor, men de kan ändå gå till attack i vissa situationer. 

Då bits spindeln 

Eftersom spindlar är ett rovdjur kan de även bitas, men trots det är bett mot människor ganska ovanligt att se i Sverige. Det finns dock situationer då spindeln kan gå till attack, till exempel om den blir retad eller känner sig störd, skriver Anticimex. 

Kan en Husspindel bitas?

Ingen av de spindlar vi har i Sverige är farlig för oss människor trots att många av spindlarna är giftiga. I de fall en spindel lyckas bita igenom huden på en människa kan spindelbett vara smärtsamma trots att vi inte tar skada av giftet. Oftast resulterar ett spindelbett på sin höjd i en viss rodnad kring bettet men i sällsynta fall kan man få en kraftigare allergisk reaktion, detta generellt om man också är allergisk mot getingar.

Spindlar kan vara obehagliga för den som är rädd för spindlar. Spindelfobi eller arachnofobi som det också heter är tillsammans med skräck mot trånga utrymmen och ormar bland våra vanligaste fobier. Troligtvis är spindelfobi ett naturligt evolutionbiologiskt skydd mot spindlar som runtom i världen kan vara giftiga och till och med dödliga.

Det går att bli av med spindelfobi eller en lägre grad av rädsla för spindlar. Framförallt bör du inte undvika det du är rädd för utan snarare utsätta dig mer för spindlar och situationer som du upplever som obehagliga. Försöka att kämpa emot din naturliga instinkt och rädsla över tid så kan du helt bli av med fobin. Det finns också digitala hjälpmedel där du tryggt i soffan kan börja med att utsätta dig för bilder av spindlar för att successivt avdramatisera och avtrubba din reaktion.

Om du inte lyckas bli av med spindelskräck på egen hand så finns professionell behandling genom kognitiv beteendeterapi (KBT) att tillgå.

Så begränsar du spindlar

Enklaste sättet att hålla nere spindelpopulationen är att bekämpa deras byten - dvs. insekter och skadedjur. Tills det är gjort gör man bäst i att låta spindlarna samarbeta i den kampen.

Kan man bli biten av en Korsspindel?

Men skulle du mot förmodan bli biten, så är det inte värre än ett myggbett.

Och korsspindeln har inget intresse av att göra dig illa. Den tillverkar stora och hjulformade fångstnät, därav förstår man att den tillhör familjen hjulspindlar.

Näten kan vara upp till en halv meter breda och varje natt spinns ett nytt, eftersom klisterdropparna snabbt mister sin verkan. Det gamla nätet äts upp och proteinerna återanvänds i det nya.

Korsspindeln är vanlig i skog, parker och trädgårdar i hela landet.

Kan stor Husspindel bitas?

Spindlar är rovdjur och äter andra insekter. Om du har många spindlar i ditt hem kan det vara ett tecken på att det finns gott om olika insekter. De söker sig till födan. På så sätt kan det ses som positivt att ha husspindlar hemma.

– Spindlar är rovdjur som lever på andra insekter och räknas ofta som nyttodjur eftersom de äter upp andra insekter, ibland sådana som kan vara skadedjur inomhus, säger Charlotte Jonsson, biolog på Göteborgs Naturhistoriska museum.

Spindlar skyr ljuset och trivs på mörka platser med hög luftfuktighet. Därför drar de sig till källare, vindar, tvättstugor och uthus. Att spindlar skulle vara ett tecken på att huset är mögelfritt stämmer inte. Det kan bo spindlar i en möglig källare lika väl som i en frisk, det beror bara på hur mycket andra insekter som finns där.

Syns mer på hösten

Efter sommaren har spindlarna ätit sig feta och det är nu vi kan se dem som tydligast. När det mörknar utomhus drar sig insekterna till våra upplysta hem – och spindlarna följer efter. Den varma sensommaren har dessutom gjort att fler insekter fortfarande är aktiva, vilket ökar på spindelns kroppshydda.

Många människor är helt omotiverat rädda för spindlar.
– Det finns inga spindlar i Sverige som är farliga för människor. De flesta, förutom några av de större arterna, kan inte bita igenom en människas hud, säger Charlotte Jonsson.

Betten från stor husspindel (Tegenaria atrica) kan i vissa fall ge allergiska reaktioner för dem som också är allergiska mot getingar. I sällsynta fall har drabbade behövt antibiotika, men oftast uppstår bara en rodnad kring bettet. Skrönan om att husspindlar suger blod om natten stämmer inte.

Är det bra att ha spindlar i huset?

Om du ser en spindel krypa över golvet är det troligtvis en tillfällig gäst, men har den lagt sig för att vila i ett mörkt hörn planerar den med största sannolikhet att stanna.

— Spindlar är rovdjur som lever på andra insekter och räknas ofta som nyttodjur eftersom de äter upp andra insekter, ibland sådana som kan vara skadedjur inomhus, säger Charlotte Jonsson, biolog på Naturhistoriska museet i Göteborg.

Har du många spindlar i ditt hem kan det vara ett tecken på att du också har många små insekter i huset. Spindlar skyr ljuset och trivs på mörka platser med hög luftfuktighet. Därför drar de sig till källare, vindar, tvättstugor och förråd.

Att spindlar skulle vara ett tecken på att huset är mögelfritt stämmer inte. De trivs lika bra i en möglig källare som i en frisk, det enda som spelar någon roll är hur många andra insekter som finns där. Att kokta hönsägg skulle fungera som ”spindelskrämma” är för övrigt en myt.

— Tyvärr finns det ingen enkel metod för att bli av med husspindlar, det man kan göra är att fånga in dem i en burk och släppa ut dem igen, säger Charlotte Jonsson.

Kan spindlar låta?

Vi börjar med det viktigaste: Alla spindlar är förvisso giftiga, men ingen spindel som lever i Sverige är farlig för människor. Med denna vanliga fråga ur världen kan vi börja titta närmare på denna fascinerande djurgrupp. De kanske är mest kända för att de spinner nät som de fångar sina byten i, men det finns också arter som hoppar på sina byten – hoppspindlarna. Dessa är riktiga tuffingar. Förutom att de kan ge sig på byten som är större än de själva så övervintrar de också utomhus.

Murzebrahoppspindel (se ovan) och murhoppspindel är två vanliga hoppspindlar som gärna bor på husväggar och kan därmed ibland råka hamna inomhus.

– Men hoppspindlar generellt mår jättedåligt inomhus och behöver verkligen komma ut. De är också supertåliga – i naturen övervintrar sebraspindlar i ett litet silkesbo under stenar eller lavar på klippor, det vill säga där de inte alls får samma skydd mot låga temperaturer som de många som övervintrar nere i översta marklagret, berättar spindelexpert Kajsa Mellbrand.

Hon är även grundare och administratör för Facebook-gruppen Spindelnätet med runt 20 000 medlemmar. Där frågar många vid den här tiden på året vad man ska göra med spindlar som man hittar inomhus när det är kallt ute. Ska man låta dem vara eller släppa ut dem i kylan? Svaret är att det beror på.

– I Sverige är majoriteten av våra spindelarter anpassade att leva utomhus i svenskt klimat, de inte bara överlever utomhus utan behöver rentav en köldperiod – en eller till och med ett par övervintringsperioder i kyla. De mår dåligt inne i vårt varma, torra inomhusklimat, men kan ändå leta sig inomhus i jakt på en varm övervintringsplats – utan att förstå att inomhusmiljön faktiskt är farlig för dem. Vårt inomhusklimat är ofta torrare än en öken, och svenska spindlar är inte anpassade till ökentorka och hög värme dygnet runt.

Så många spindlar som hittas inomhus är utomhusarter som hamnat fel, exempelvis hoppspindlar. De bör släppas ut. Men det finns både innespindlar som klarar av vårt inomhusklimat och utespindlar som behöver övervintra kallt.

Kan man bli biten av en Husspindel?

En röd fläck, som kan likna en ring, kan vara borrelia.

De flesta personer som blir bitna av en fästing behöver inte söka vård. Du ska kontakta en vårdcentral om det har gått en vecka, och något av det här händer:

 • Det finns en röd fläck, som är större än ett par centimeter där fästingen satt. Fläcken kan vara helt röd, eller likna en ring och vara ljusare i mitten. 
 • Du får feber, ont i huvudet, ont i kroppen och är tröttare än vanligt.

Vissa mottagningar är öppna på kvällar och helger. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha hjälp med vad du ska göra. De som svarar är sjuksköterskor. De kan också hjälpa dig med var du kan söka vård, om det behövs.

Tips för att inte få fästingbett

 • Ha på dig tröjor med långa ärmar, långa byxor och höga skor eller stövlar när du är ute i naturen. 
 • Leta efter fästingar på kroppen när du har varit ute i naturen.
 • Undersök huden när du klär av dig eller tvättar dig.
 • Undersök barnens hud efter att de har varit ute i naturen.

Undersök också hundar, katter och andra husdjur. Ta bort fästingar så fort som möjligt. 

Vaccination mot sjukdomen TBE

Det är särskilt stor risk att fästingar sprider sjukdomen TBE i vissa områden, som till exempel:

 • Uppland
 • Stockholms län, nära havet
 • Södermanland
 • Västra Götalands län.

Det finns även andra områden där risken för smitta är större. Ring 1177 om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Vaccinera dig om du ska vara ute i naturen i något område där risken för smitta är stor. Du behöver få vaccinet två månader innan för att bli helt skyddad mot TBE. Kontakta en vårdcentral eller en mottagning för att bli vaccinerad.

Kan man bli biten av en spindel i Sverige?

Husspindlarna kommer inte in i våra hus - de har levt i våra hem i årtusenden och det är deras naturliga habitat. Andra arter söker sig in i våra hus under hösten när temperaturen blir lite längre och de letar efter en partner eller en plats att överleva vintern.

Där hittar du spindlarna

Var spindlar och deras nät huserar varierar med art, men de ogillar utrymmer där människan är för ofta - och föredrar såklart utrymmen där de kan hitta sina byten. Fuktiga utrymmen (våtutrymmen) används som vattenhål av spindlarna. Följande är några tydliga tecken på om du har spindlar:

 • Spindelnät är ett vanligt och omisskännligt tecken på spindlar
 • Spindlar kan du oftat hitta på platser med sprickor, i våtutrymmen, källare eller platser där du inte vistas så ofta som vindsutrymmen eller garderober
 • Spindelägg insvepta i en silkeskokong kan man hitta på undangömda ytor eller i spindlarnas nät

Rädsla för spindlar

Ingen av de spindlar vi har i Sverige är farlig för oss människor trots att många av spindlarna är giftiga. I de fall en spindel lyckas bita igenom huden på en människa kan spindelbett vara smärtsamma trots att vi inte tar skada av giftet. Oftast resulterar ett spindelbett på sin höjd i en viss rodnad kring bettet men i sällsynta fall kan man få en kraftigare allergisk reaktion, detta generellt om man också är allergisk mot getingar.

Spindlar kan vara obehagliga för den som är rädd för spindlar. Spindelfobi eller arachnofobi som det också heter är tillsammans med skräck mot trånga utrymmen och ormar bland våra vanligaste fobier. Troligtvis är spindelfobi ett naturligt evolutionbiologiskt skydd mot spindlar som runtom i världen kan vara giftiga och till och med dödliga.

Det går att bli av med spindelfobi eller en lägre grad av rädsla för spindlar. Framförallt bör du inte undvika det du är rädd för utan snarare utsätta dig mer för spindlar och situationer som du upplever som obehagliga. Försöka att kämpa emot din naturliga instinkt och rädsla över tid så kan du helt bli av med fobin. Det finns också digitala hjälpmedel där du tryggt i soffan kan börja med att utsätta dig för bilder av spindlar för att successivt avdramatisera och avtrubba din reaktion.

Om du inte lyckas bli av med spindelskräck på egen hand så finns professionell behandling genom kognitiv beteendeterapi (KBT) att tillgå.

Är Husspindeln farlig?

Spindlar är rovdjur och äter andra insekter. Om du har många spindlar i ditt hem kan det vara ett tecken på att det finns gott om olika insekter. De söker sig till födan. På så sätt kan det ses som positivt att ha husspindlar hemma.

– Spindlar är rovdjur som lever på andra insekter och räknas ofta som nyttodjur eftersom de äter upp andra insekter, ibland sådana som kan vara skadedjur inomhus, säger Charlotte Jonsson, biolog på Göteborgs Naturhistoriska museum.

Spindlar skyr ljuset och trivs på mörka platser med hög luftfuktighet. Därför drar de sig till källare, vindar, tvättstugor och uthus. Att spindlar skulle vara ett tecken på att huset är mögelfritt stämmer inte. Det kan bo spindlar i en möglig källare lika väl som i en frisk, det beror bara på hur mycket andra insekter som finns där.

Syns mer på hösten

Efter sommaren har spindlarna ätit sig feta och det är nu vi kan se dem som tydligast. När det mörknar utomhus drar sig insekterna till våra upplysta hem – och spindlarna följer efter. Den varma sensommaren har dessutom gjort att fler insekter fortfarande är aktiva, vilket ökar på spindelns kroppshydda.

Många människor är helt omotiverat rädda för spindlar.
– Det finns inga spindlar i Sverige som är farliga för människor. De flesta, förutom några av de större arterna, kan inte bita igenom en människas hud, säger Charlotte Jonsson.

Betten från stor husspindel (Tegenaria atrica) kan i vissa fall ge allergiska reaktioner för dem som också är allergiska mot getingar. I sällsynta fall har drabbade behövt antibiotika, men oftast uppstår bara en rodnad kring bettet. Skrönan om att husspindlar suger blod om natten stämmer inte.

Vad händer om man dammsuger upp en spindel?

Om den inte lyckas hitta en väg ut, kan den med lätthet överleva i flera veckor, till och med månader, i den dammfyllda påsen.

Välnärda spindlar kan minska sin ämnesomsättning och på så sätt klara sig utan mat i över 200 dagar.

Läs även allt om spindlar i Sverige här

Nästa utmaning för spindeln kan bli förlorade och förstörda lemmar efter den omtumlande färden genom slangen, men även det går att lösa. En särskild läkningsprocess, autotomi, gör att leddjuret kan ersätta skadade ben med nya.

Spindeln gör sig av med ett ben genom att stänga av blodtillförseln med särskilda muskler. När benet har dött och fallit av behöver spindeln bara vänta till nästa ömsning.

Till skillnad från människor har spindeln sitt skelett utanpå kroppen, vilket innebär att den måste göra sig av med hela det yttre skelettet och bilda ett nytt när den växer.

Kan man få Spindelbett i Sverige?

Var spindlar och deras nät huserar varierar med art, men de ogillar utrymmer där människan är för ofta - och föredrar såklart utrymmen där de kan hitta sina byten. Fuktiga utrymmen (våtutrymmen) används som vattenhål av spindlarna. Följande är några tydliga tecken på om du har spindlar:

 • Spindelnät är ett vanligt och omisskännligt tecken på spindlar
 • Spindlar kan du oftat hitta på platser med sprickor, i våtutrymmen, källare eller platser där du inte vistas så ofta som vindsutrymmen eller garderober
 • Spindelägg insvepta i en silkeskokong kan man hitta på undangömda ytor eller i spindlarnas nät

Rädsla för spindlar

Ingen av de spindlar vi har i Sverige är farlig för oss människor trots att många av spindlarna är giftiga. I de fall en spindel lyckas bita igenom huden på en människa kan spindelbett vara smärtsamma trots att vi inte tar skada av giftet. Oftast resulterar ett spindelbett på sin höjd i en viss rodnad kring bettet men i sällsynta fall kan man få en kraftigare allergisk reaktion, detta generellt om man också är allergisk mot getingar.

Spindlar kan vara obehagliga för den som är rädd för spindlar. Spindelfobi eller arachnofobi som det också heter är tillsammans med skräck mot trånga utrymmen och ormar bland våra vanligaste fobier. Troligtvis är spindelfobi ett naturligt evolutionbiologiskt skydd mot spindlar som runtom i världen kan vara giftiga och till och med dödliga.

Det går att bli av med spindelfobi eller en lägre grad av rädsla för spindlar. Framförallt bör du inte undvika det du är rädd för utan snarare utsätta dig mer för spindlar och situationer som du upplever som obehagliga. Försöka att kämpa emot din naturliga instinkt och rädsla över tid så kan du helt bli av med fobin. Det finns också digitala hjälpmedel där du tryggt i soffan kan börja med att utsätta dig för bilder av spindlar för att successivt avdramatisera och avtrubba din reaktion.

Om du inte lyckas bli av med spindelskräck på egen hand så finns professionell behandling genom kognitiv beteendeterapi (KBT) att tillgå.

Så begränsar du spindlar

Enklaste sättet att hålla nere spindelpopulationen är att bekämpa deras byten - dvs. insekter och skadedjur. Tills det är gjort gör man bäst i att låta spindlarna samarbeta i den kampen.

Varför har man spindlar i sängen?

Vi har alla upplevt en spindel i sängen då och då, att och vakna upp och se en spindel bredvid kudden. Då hoppar man upp ur sängen ganska snabbt. Och tänk när man dessutom sover, och man har en objuden gäst i sängen, så vill ingen ha det. 

De kan faktiskt ge dig små bett också, och ibland kan spindlar bära på olika farliga sjukdomar och bakterier. Vilket i sin tur också kan leda till allergiska reaktioner.

Det finns några enkla sätt att förhindra att du får spindlar i din säng. De kan också bo inuti din madrass, en ganska otäck tanke – då du väldigt sällan öppnar madrassen för att titta in i den. De kan också lägga ägg och producera fler spindlar. Men låt oss nu titta på några förebyggande åtgärder, som garanterat förhindrar att detta händer hemma i din säng.