:

Vilken fågel tillhör ägget?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken fågel tillhör ägget?
 2. Hur ser Starens ägg ut?
 3. Hur ser Blåmesens ägg ut?
 4. Hur ser olika fågelägg ut?
 5. När kläcks fågelägg?
 6. Hur ser Talgoxens ägg ut?
 7. Hur länge ligger fåglar på ägg?
 8. Vad ska man göra om man hittar fågelägg?
 9. Hur länge kan en fågel lämna sina ägg?
 10. Var sover fåglarna på natten?
 11. Vilken månad lägger fåglar ägg?
 12. När ska man inte mata fåglar?
 13. Kan man flytta fågelbo med ägg?
 14. Kan man flytta ett fågelbo med ägg i?
 15. När får småfåglar ungar?

Vilken fågel tillhör ägget?

Här får du veta när några vanliga fågelarter lägger sina ägg, hur länge de ruvar och hur lång tid det tar innan ungarna är färdiga att flyga ur boet.

Fåglar som vi bygger holkar åt eller som annars är i vår omedelbara närhet tilldrar sig vårt intresse i stor omfattning. Det kan dock vara svårt att år från år komma ihåg hur länge äggen ruvas och hur länge ungarna matas innan de flyger ut ur boet.

I tabellen nedan hittar du uppgifter för olika arter. Du ser även hur många kullar de olika arterna får och hur många ägg. De olika datumangivelserna har sin utgångspunkt från hur förhållandena är i Södermanland. Antalet kullar baseras på vingruggningdata från Kvismarens fågelstation.

Art

Hur ser Starens ägg ut?

We use cookies and data to

If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to

If you choose to “Reject all,” we will not use cookies for these additional purposes.

Non-personalized content and ads are influenced by things like the content you’re currently viewing and your location (ad serving is based on general location). Personalized content and ads can also include things like video recommendations, a customized YouTube homepage, and tailored ads based on past activity, like the videos you watch and the things you search for on YouTube. We also use cookies and data to tailor the experience to be age-appropriate, if relevant.

Hur ser Blåmesens ägg ut?

Blåmes  (Parus caeruleus eller Cyanistes caeruleus) är en fågelart i familjen mesfåglar (Paridae). Den lilla fågeln är med sin blågula fjäderdräkt rätt enkel att känna igen och mycket vanlig i stora delar av Europa. Blåmesens habitat är löv- och blandskog med hög andel ekar, men den återfinns också ofta i parker och trädgårdar. Utöver Europa förekommer den i några angränsande delar av Asien. Populationen i Nordafrika och på Kanarieöarna har tidigare kategoriserats som en underart till arten blåmes, men kategoriseras idag oftast som den egna arten koboltmes (Parus teneriffae).

Blåmesen föredrar animalisk föda, framför allt insekter och spindlar. Utanför häckningsperioden ökar betydelsen av frön och annan vegetabilisk föda. Blåmesen är påfallande skicklig i sitt sökande efter föda. Den kan klamra sig fast vid de yttersta grenarna på träd och även hänga upp och ner när den söker föda. Blåmesar häckar oftast i trädhål, men även fågelholkar används ofta. Huvudkonkurrent om häckningshål och vid födosök är den betydligt större talgoxen.

Blåmesen är en tätting som tillhör familjen mesfåglar. Ofta placeras den i det stora släktet Parus, men vissa taxonomer delar detta släkte i ett antal släkten och placerar blåmesen i släktet Cyanistes. Blåmesen får då det vetenskapliga namnet Cyanistes caeruleus.

Den är nära besläktad med azurmes (Parus cyanus) som har sin utbredning öster om blåmesen. Dessa båda arter hybridiserar i Europeiska Ryssland där de båda taxonen möts. Denna hybrid kallas pleskii och det finns indikationer på att denna hybridform var mycket vanligare förr.

Hur ser olika fågelägg ut?

Etikett

: fågelidentifiering

Läst 19473 ggr

Finns det någon bra sida på nätet där man kan se hur olika fågelägg ser ut?

När kläcks fågelägg?

Här får du veta när några vanliga fågelarter lägger sina ägg, hur länge de ruvar och hur lång tid det tar innan ungarna är färdiga att flyga ur boet.

Fåglar som vi bygger holkar åt eller som annars är i vår omedelbara närhet tilldrar sig vårt intresse i stor omfattning. Det kan dock vara svårt att år från år komma ihåg hur länge äggen ruvas och hur länge ungarna matas innan de flyger ut ur boet.

I tabellen nedan hittar du uppgifter för olika arter. Du ser även hur många kullar de olika arterna får och hur många ägg. De olika datumangivelserna har sin utgångspunkt från hur förhållandena är i Södermanland. Antalet kullar baseras på vingruggningdata från Kvismarens fågelstation.

Art

Hur ser Talgoxens ägg ut?

Just talgoxen äter det mesta, både animalisk och vegetabilisk föda.

– De äter egentligen allt möjligt: fjärilslarver, insekter, frön eller en brödbit om de hittar det.

– Häckningen är ofta synkroniserad med tillgången på föda, det visar flera studier.

Hur länge ligger fåglar på ägg?

Sveriges fågelfauna består av cirka 250 häckande arter varav merparten är flyttfåglar. Utöver dessa förekommer det cirka 25 arter som inte häckar i Sverige, men som passerar landet årligen på sin väg till eller från sina häckningsplatser på den sibiriska tundran.

I maj 2012 hade 501 arter och cirka 560 olika former, det vill säga arter eller underarter, av spontant förekommande fåglar identifierats i Sverige. Landskapen som toppar med flest observerade arter (2012) är Skåne med 418, Öland med 408 och Halland med 377 arter.

Det förekommer fåglar i princip överallt i Sverige, ända upp till glaciärkanterna i fjällkedjan. På grund av Sveriges klimat är merparten av landets fåglar flyttfåglar och några övervintrar hundratals mil från sina häckningsområden.

Man träffar på måsar snart sagt överallt på jorden. Familjen omfattar över 90 arter, bland dem fiskmåsar, skrattmåsar, dvärgmåsar samt trutar av olika slag. Allra vanligast åtminstone på norra halvklotet är nog fiskmåsen. De finns i hela Sverige och uppgår till ca 200 000 par. De har blivit vanligare i städer och samhällen. Fiskmåsen har en röd ring kring ögat, men den syns bara på nära håll. Däremot har den ingen röd fläck på näbben som de större släktingarna trutarna.

Göken är en flyttfågel som återfinns i Europa, Nordafrika och större delen av Asien och når ända bort till Indien och Indokina. Övervintringen sker i tropiska delar av Afrika. I södra Sverige anländer den i slutet av april eller början av maj. Flyttningen söderut börjas i augusti eller början av september.

Av äkta hackspettar finns det 210 arter i världen. Tio av dem förekommer i Sverige. Den största är stor som en kråka, den minsta som en sparv. Och alla är de specialutrustade för att leta rätt på insekter som hemsöker olika delar av träd.

Kaja (Corvus monedula) är en fågel i familjen kråkfåglar som förekommer över Europa, västra Asien och i Nordafrika. Den är huvudsakligen en stannfågel, men en del populationer i norr och öster flyttar söderut på vintern. Den blir 34-39 cm lång och har svart fjäderdräkt med grå nacke och distinkt blek-grå iris. Den är social och kommunicerar med läten.

Vad ska man göra om man hittar fågelägg?

 • Ta hjälp av en skadedjursbekämpare som kan inspektera byggnadens tak och andra utrymmen för att identifiera var problem kan uppstå.
 • Skadedjursbekämpare kan även rensa bort befintliga tomma bon innan fåglarna lagt ägg.
 • Informera boende om att inte mata småfåglar från balkonger, på gården eller andra platser nära husen. Det minskar risken för att större fåglar som måsar eller duvor lockas till huset.
 • Se till att papperskorgar och soptunnor har bra lock så att inte fåglar drar ut matrester som lockar till sig större fåglar, råttor och möss.
 • Samordna gärna åtgärderna med de omkringliggande fastigheterna, för att motverka att problemen flyttas över till grannen.

Hur länge kan en fågel lämna sina ägg?

Talgoxe, Parus major. Bilden tagen av Luc Viatour.

Hur lång tid tar det för en småfågel från det att befruktning ägt rum tills ägget ”värps”?

För småfåglar tar det ca 14-16 timmar från befruktning till äggläggning. Vidare måste varje ägg befruktas separat och småfåglar lägger ett ägg per dag. Eftersom småfågelhonor normalt lägger sitt ägg under sena morgonen förmiddag innebär detta att de normalt befruktas någon gång sen eftermiddag (ca 15-17). Detta innebär dock inte nödvändigtvis att själva kopulationen ägde rum sen eftermiddag dagen innan, eftersom småfågelhonor har speciella ”organ/säckar” där de kan lagra sperma från hanar under timmar/dagar innan sperman används för befruktning.

Orsaken till att varje ägg måste befruktas separat och senast 14-16 timmar innan det läggs är att äggets gula och vita måste hinna produceras innanför äggets hinna och skalet byggas på utanför ägghinnan innan ägget är färdigt att läggas.

Var sover fåglarna på natten?

De flesta fåglar är dagliga, vilket innebär att de är mest aktiva under dagen men de vilar vanligtvis på natten. Nattliga fåglar, såsom ugglor, frogmouths, nighawks och natthäger, å andra sidan, är mest aktiva under natten. De söker, jagar, tar hand om sina ungar, prenar och gör andra aktiviteter som behövs för att överleva under de mörkaste natttimmarna.

Passeriner, sjöfåglar, strandfåglar, måsar och de flesta rovfåglarna är alla dagliga fåglar, men när de inte är aktiva, vad gör de?

Liksom andra djur som är aktiva under dagen sover den huvudsakliga nattaktiviteten hos fåglar. Fåglar väljer hur de sover mycket noggrant för att säkerställa att de kan överleva hela natten, och de har vissa knep som hjälper dem att varna för rovdjur eller för att skydda dem från elementen.

 • Många fågelarter väljer håligheter eller nischer att sova i på natten, vilket förhindrar att rovdjur har lätt tillgång till dem. Samma håligheter ger också skydd från dåligt väder och kan innefatta lådor för fåglar eller tomma fågelhus. Snags, täta snår och trädtak är andra vanliga rastplatser.
 • Vadfåglar som hägrar, ägretthäger och flamingor kommer att sova stående i vatten eller på en ö. Stänkljud och vågvibrationer från ett rovdjur som kommer mot dem genom vattnet fungerar som ett omedelbart varningssystem i händelse av fara.
 • Ankor, gäss och andra vattenfåglar flyter på vattnet för att sova, vilket ger dem samma ljudlarmsystem som vadfåglar utnyttjar. Dessa fåglar flyter också ofta i stora flockar medan de sover, vilket ger dem en bättre fördel med siffror om ett rovdjur närmar sig.
 • Små fåglar sover högt i träd, vanligtvis nära trädstammen. Stammen håller värme från dagen för att ge bättre skydd, och fåglarna kommer att varnas för eventuella vibrationer eller ljud som rovdjur gör om de klättrar i trädet och letar efter byte.
 • Många fåglar, som rödvingade svartfåglar och andra gregarious arter, bildar stora flockar på natten. Detta ger dem säkerhet i antal när de sover. Flera fåglar på flockkanterna kan vara uppmärksamma hela natten för att skydda mot rovdjur eller andra hot också.

Vilken månad lägger fåglar ägg?

På videon ses hur alligatorungar kläcks ur äggen. De krokodilartade kräldjuren bygger högar av jord eller växtdelar inuti vilka äggen utvecklas. Honan reagerar på de ljud ungarna ger ifrån sig inuti äggen och gräver fram äggen ur bohögen, när det är tid för kläckning. Oftast vaktar honan dessutom äggen, hjälper de nykläckta ungarna att ta sig fram till vattnet och vakar över dem i ytterligare ett par veckor eller månader. From YouTube, courtesy of the Kiawah Island Community Association.

Hur är reptilägg och fågelägg uppbyggda?

Reptilers och fåglars ägg är så kallade kleidoiska ägg. Det innebär att de är försedda med ett hölje som i stort sett inte släpper igenom andra ämnen än syrgas, koldioxid och vatten. Syrgas tas upp och koldioxid avges alltid som en följd av äggets andning. Fågelägg förlorar alltid kontinuerligt vatten under utvecklingen, medan vissa reptilägg kan ta upp vatten och svälla upp. Ägg hos alla reptiler och fåglar innehåller gula som upplagsnäring. På gulans yta finns ett litet område som kallas groddskiva och som ger upphov till embryot i ett befruktat ägg. Ytterligare upplagsnäring i form av vita (albumen) finns utanför gulan hos sköldpaddor, krokodiler och fåglar. Vita saknas hos ödlor och ormar. Ytterst finns hos både fåglar och reptiler ett skal. Hos ödlor och ormar är skalet vanligen tunt och tänjbart. Sådana ägg kan både ta upp och avge vatten och är mycket känsliga för fuktigheten i omgivningen. Sköldpaddsägg har ett kraftigare skal som till en del är förkalkat av kalciumkarbonat. Sköldpaddsäggens skal kan vara antingen mjuka eller stela. Krokodiler och fåglar har stela, kraftigt förkalkade skal. Läs mer om fågeläggets uppbyggnad på en annan sida. Texten fortsätter under videon.

Videon visar en ödla som föder levande ungar. Det är en skink (familjen Scincidae). Flera skinkar är precis som däggdjur vivipara och har en moderkaka. Det är oklart om denna art är vivipar eller ovovivipar, se vidare texten nedan. From YouTube, courtesy of Wildlife Aid Australia.

När ska man inte mata fåglar?

En myt, men nu ska den belysas på ett sätt som ingen annan gjort….

Det är nämligen så himla lätt att dra snabba generella slutsatser utifrån mycket avgränsade studier eller antaganden.

Kan man flytta fågelbo med ägg?

Vi börjar med att reda ut hur det kommer sig att vissa fågelarter klassas som skadedjur.

Fåglar som stör genom att riva upp sopor och lämna frätande spillning efter sig klassas ofta som skadedjur. Det beror främst på att avföringen kan innehålla smittsamma bakterier som salmonella, men det beror också på att många av dessa fågelarter sprider kvalster.

För dig som är husägare kan det vara en god idé att skydda skorstenen mot intrång, och I vissa fall skadegörelse. Det gör du enklast genom att sätta upp ett nät över själva rökkanalen. Nätet ser till att röken tränger ut samtidigt som den skyddar mot kajor och andra fåglar som gärna tar sig ner i skorstenar för att bygga bo. 

Behöver du skydda din uteplats mot fåglar? Kolla in våra olika skrämmor!

Har du redan upptäckt ett fågelbo i din skorsten bör du kontakta en professionell skadedjurstekniker som kan hjälpa dig att avlägsna boet enligt konstens alla regler. Skulle du upptäcka ett bo med fågelungar i bör du vänta med att kontakta skadedjurssaneraren tills dess att ungarna blivit flygfärdiga och därmed lämnat boet. 

Kan man flytta ett fågelbo med ägg i?

– Om man tar hem måsungar och har dem i badkaret dör de ganska snabbt av stress och fel mat. En måsunge behöver sina föräldrar och syskon, som lär den allt den behöver veta för att klara sig. Det kan ingen människa göra, säger Victor Persson, fågelrehabiliterare på Stockholms vildfågel rehab, en ideell organisation som botar skadade vilda fåglar.

När får småfåglar ungar?

Småfåglar, tättingar, har normalt en kroppstemperatur på cirka 41°C. Jan-Åke Nilsson och kollegan Andreas Nord har studerat entitor och upptäckt att deras kroppstemperatur stiger kraftigt när de arbetar hårt, exempelvis då de matar sina ungar. Flygturerna fram och tillbaka till boet innebär att de inte hinner göra sig av med överskottsvärmen, som enligt forskarna kan betyda en kroppstemperatur på mer än 4°C över den normala.

Dessutom visar studien att titornas kroppstemperatur följer omgivningens temperatur. När det är varmt ute stiger fåglarnas kroppstemperatur.

– Spelrummet för fåglarna blir mindre om klimatet blir varmare. Med varmare vårar i framtiden kan det bli så att våra småfåglar tvingas producera och föda upp färre ungar för att de inte kan mata dem lika ofta utan att dö på kuppen, säger Jan-Åke Nilsson.