:

Finns det några giftiga spindlar i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser en spindel ut?
 2. Är det farligt att bli biten av spindlar i Sverige?
 3. Kan man bli biten av en spindel i Sverige?
 4. Kan hus spindlar bitas?
 5. Vad hatar spindlar?
 6. Kan spindlar låta?
 7. Är det bra att ha spindlar i huset?
 8. Hur blir man av med Husspindel?
 9. Kan spindlar ta sig ur dammsugaren?

Hur ser en spindel ut?

Kort om spindlar

Det finns 42,000 arter spindlar i världen, av dessa har ca 200 arter gift som är tillräckligt potent för att orsaka hälsoproblem för en människa. I Sverige har vi knappt 1000 spindelarter, bland de vanligare spindlar vi har är: stor och mindre husspindel, brunspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, hoppspindel, vargspindel, lockespindel och harlekinspindel.

Svenska spindlar är ofarliga för människor då de oftast inte kan bita igenom vår hud och för att deras gift är för svagt för att vålla någon riktig skada. Nästan alla spindlar använder gift för att ha ihjäl sitt byte.

I det naturliga ekosystement är spindeln ett rovdjur som föder på insekter, detta är till fördel för oss människor då dessa insekter inkluderar skadeinsekter såsom myggor och pälsänger.

Varför kommer spindlar in?

Husspindlarna kommer inte in i våra hus - de har levt i våra hem i årtusenden och det är deras naturliga habitat. Andra arter söker sig in i våra hus under hösten när temperaturen blir lite längre och de letar efter en partner eller en plats att överleva vintern.

Där hittar du spindlarna

Var spindlar och deras nät huserar varierar med art, men de ogillar utrymmer där människan är för ofta - och föredrar såklart utrymmen där de kan hitta sina byten. Fuktiga utrymmen (våtutrymmen) används som vattenhål av spindlarna. Följande är några tydliga tecken på om du har spindlar:

 • Spindelnät är ett vanligt och omisskännligt tecken på spindlar
 • Spindlar kan du oftat hitta på platser med sprickor, i våtutrymmen, källare eller platser där du inte vistas så ofta som vindsutrymmen eller garderober
 • Spindelägg insvepta i en silkeskokong kan man hitta på undangömda ytor eller i spindlarnas nät

Rädsla för spindlar

Ingen av de spindlar vi har i Sverige är farlig för oss människor trots att många av spindlarna är giftiga. I de fall en spindel lyckas bita igenom huden på en människa kan spindelbett vara smärtsamma trots att vi inte tar skada av giftet. Oftast resulterar ett spindelbett på sin höjd i en viss rodnad kring bettet men i sällsynta fall kan man få en kraftigare allergisk reaktion, detta generellt om man också är allergisk mot getingar.

Spindlar kan vara obehagliga för den som är rädd för spindlar. Spindelfobi eller arachnofobi som det också heter är tillsammans med skräck mot trånga utrymmen och ormar bland våra vanligaste fobier. Troligtvis är spindelfobi ett naturligt evolutionbiologiskt skydd mot spindlar som runtom i världen kan vara giftiga och till och med dödliga.

Det går att bli av med spindelfobi eller en lägre grad av rädsla för spindlar. Framförallt bör du inte undvika det du är rädd för utan snarare utsätta dig mer för spindlar och situationer som du upplever som obehagliga. Försöka att kämpa emot din naturliga instinkt och rädsla över tid så kan du helt bli av med fobin. Det finns också digitala hjälpmedel där du tryggt i soffan kan börja med att utsätta dig för bilder av spindlar för att successivt avdramatisera och avtrubba din reaktion.

Om du inte lyckas bli av med spindelskräck på egen hand så finns professionell behandling genom kognitiv beteendeterapi (KBT) att tillgå.

Så begränsar du spindlar

Enklaste sättet att hålla nere spindelpopulationen är att bekämpa deras byten - dvs. insekter och skadedjur. Tills det är gjort gör man bäst i att låta spindlarna samarbeta i den kampen.

Är det farligt att bli biten av spindlar i Sverige?

Ingen av de spindlar vi har i Sverige är farlig för oss människor trots att många av spindlarna är giftiga. I de fall en spindel lyckas bita igenom huden på en människa kan spindelbett vara smärtsamma trots att vi inte tar skada av giftet. Oftast resulterar ett spindelbett på sin höjd i en viss rodnad kring bettet men i sällsynta fall kan man få en kraftigare allergisk reaktion, detta generellt om man också är allergisk mot getingar.

Spindlar kan vara obehagliga för den som är rädd för spindlar. Spindelfobi eller arachnofobi som det också heter är tillsammans med skräck mot trånga utrymmen och ormar bland våra vanligaste fobier. Troligtvis är spindelfobi ett naturligt evolutionbiologiskt skydd mot spindlar som runtom i världen kan vara giftiga och till och med dödliga.

Det går att bli av med spindelfobi eller en lägre grad av rädsla för spindlar. Framförallt bör du inte undvika det du är rädd för utan snarare utsätta dig mer för spindlar och situationer som du upplever som obehagliga. Försöka att kämpa emot din naturliga instinkt och rädsla över tid så kan du helt bli av med fobin. Det finns också digitala hjälpmedel där du tryggt i soffan kan börja med att utsätta dig för bilder av spindlar för att successivt avdramatisera och avtrubba din reaktion.

Kan man bli biten av en spindel i Sverige?

Spindlar (Araneae) är troligtvis, tillsammans med ormar, det djur på jorden som flest människor är rädda för. Nästan alla spindlar är giftiga eftersom de använder sitt gift till att förlama sina byten, men bara ett fåtal har tillräckligt med gift att döda en människa (inga i Sverige) och vissa kan ge hälsoproblem. Dock kan det göra ont att bli biten.

Bland de vanligaste spindlarna i Sverige är mindre husspindel, stor/större husspindel, lockespindel, vargspindel och brunspindel. Spindlar har åtta ben och de flesta, men inte alla, har åtta ögon. Nästan alla bygger nät i små skrymslen för att fånga sina byten, men det beror på spindelarten var någonstans spindlarna och näten håller till. Spindlar är nyttodjur (d.v.s. att de äter ohyra) som motverkar flera sorters skadedjur, så som ängrar och myggor.

Kan hus spindlar bitas?

I Sverige har vi strax under 1000 olika spindelarter där mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, fönsterspindel, bredsektorspindel, sebraspindel och lockespindel tillhör de vanligaste.

Spindlar har åtta ben och en tydlig fram- respektive bakkropp - och spindeldjuren tillhör leddjuren, precis som insekter, men är alltså inte insekter i sig.

Silkestråden spindlar spinner används till att bygga fångstnät, klättra, bygga bon, vira in byten och faktiskt även till att flyga med så kallad ballongflykt. Ballongflykt sker genom att spindeln kastar upp en tråd i luften som fångas av vinden och då tar med spindeln - likt en luftballong. Spindlar saknar luktsinne och hör mycket dåligt - men är känsliga för vibrationer och känner av sin omgivning via dessa. Spindlar är rovdjur som äter många skadedjur - så man ska tänka sig för innan man bestämmer sig för att försöka bli av med dem.

Några av våra vanligaste svenska spindlar:

Mindre husspindel är vanlig i våra hem kring hösten och huserar då gärna på vindar och källare. Spindeln blir mellan 6-10 mm lång och har en kropp som till viss del påminner om en mus i utseende - och kallas därför ibland för musspindel (men såklart betydligt mindre än en mus). Mindre husspindel kan bitas om den blir retad, men bettet är inte farligt för människor. Husspindlar återfinns ofta i våtutrymmen eller nära avlopp - men det är inte för att den kommit in den vägen utan för att den letar efter vatten i våra vattenfattiga hem. Husspindeln har inte “kommit in” i våra hus utan har troligen levt hela sitt liv i våra hus och vill inte “bli räddad” eller utsläppt där den troligen dör istället.

Stor husspindel kan när den är fullvuxen få ett benspann upp till 75mm men själva kroppen är sällan längre än 18mm. Den stora husspindeln är snabb för att vara spindel, ca 0,5m per sekund (1,9km/h). Nätet är oregelbundet och oftast i vinklar och hörn, både i tak och golv eller mellan tex lådor eller i dörr och fönsteröppningar. De är skygga och och föredrar delar av huset där människor inte är. De kan bitas vilket kan ge lite rodnad om spindeln lyckas penetrera huden - men om man är getingallergisk kan bettet kännas något mer. Spindeln flyr hellre än att bitas och bits bara om den blir trängd.

Lockespindlar har långa smala ben som de använder för att springa ikapp sina byten. De långa benen gör att den ibland förväxlas med den flygande insekten Harkrank (som har 6 ben). Lockespindlar är nattdjur som oftast vilar på tex trädstammar eller väggar om dagarna. De når sin fullvuxna storlek på den svenska sensommaren.

Hoppspindlar blir ca 4-7mm långa och är typiskt mest aktiva i solsken. De använder sin mycket skarpa syn för att spana av ett solbelyst område för att överraska tex en fluga med sitt hopp. Vid sämre väder spinner denna typ av spindel gärna ett nät som skydd och gömmer sig i ett litet lämpligt hålrum. En av våra vanligaste hoppspindlar är Sebraspindeln (också kallad harlekinspindel) och är lätt att känna igen på sin zebrarandiga kropp.

Bredsektorspindel känns enklast igen på sitt nät. Precis som andra så kallade hjulspindlar spinner den ett runt nät som har tydliga ekrar, som på ett cykelhjul - kanske den mest typiska och avbildade typen av spindelnät. Nätet hos bredsektorspindeln saknar dock en sektor högst upp där istället en signal tråd löper till spindelns gömställe. På kvällen och natten, då spindeln jagar, sitter dock spindeln i mitten av nätet. Denna spindelart lägger sina ägg i hörn eller vrår som täcks av vita silkestrådar i en kokong. Denna kokong kan ibland skyddas av ett spindelnät.

Fönsterspindel, eller allmän mörkrumsspindel, spinner ett oregelbundet nät över ett hål. Detta gör att spindeln gärna spinner ett nät tryckt mot ett fönster då den förväxlar fönstret för en öppning i en mur. Spindeln gömmer sig i anslutning till nätet, redo att springa ut när nätet vibrerar. Själva spindeln är ljusbrun med en lite mörkare bakkropp.

Fettspindeln, som är en klotspindel, blir 4-8 mm och huserar gärna på vind, källare eller uthus. Den klotformade bakdelen av spindeln är rödbrun och glänser som att den vore infettad. Spinden jagar med ett oregelbundet nät med klibbiga trådar som sträcker sig ner till underlaget - där syftet är att krypande insekter och flugor ska fastna.

Vad hatar spindlar?

1. Använd citron mot spindlar

Spindlar är kända för att ogilla starka dofter, och citron är en av de dofter de tycker minst om. Du kan skära en citron i halvor och gnugga den över områden där spindlar ofta förekommer, såsom fönsterbrädor, dörrkarmar och andra öppningar. Dessutom kan du placera citronskal runt om i ditt hem, speciellt i hörnen där spindlar brukar gömma sig. Om du föredrar en mindre rörig metod, kan du prova att pressa citronsaft i en sprayflaska, späda ut den med lite vatten och spraya den på områden där du sett spindlar.

2. Spindlar tycker inte om vinäger

Vit vinäger är ett utmärkt naturligt spindelavvisande medel. Blanda lika delar vatten och vit vinäger i en sprayflaska och skaka väl. Spray denna lösning runt fönster och dörrar, längs väggar och basbrädor, och i alla andra hörn och vrår där spindlar kan gömma sig. Var försiktig när du sprayar vinäger, eftersom det kan skada vissa material och ytor. Det är alltid bäst att testa på ett diskret område först. Dessutom, eftersom vinäger har en stark doft, kan det ta lite tid för doften att avta.

Kan spindlar låta?

Vi börjar med det viktigaste: Alla spindlar är förvisso giftiga, men ingen spindel som lever i Sverige är farlig för människor. Med denna vanliga fråga ur världen kan vi börja titta närmare på denna fascinerande djurgrupp. De kanske är mest kända för att de spinner nät som de fångar sina byten i, men det finns också arter som hoppar på sina byten – hoppspindlarna. Dessa är riktiga tuffingar. Förutom att de kan ge sig på byten som är större än de själva så övervintrar de också utomhus.

Murzebrahoppspindel (se ovan) och murhoppspindel är två vanliga hoppspindlar som gärna bor på husväggar och kan därmed ibland råka hamna inomhus.

– Men hoppspindlar generellt mår jättedåligt inomhus och behöver verkligen komma ut. De är också supertåliga – i naturen övervintrar sebraspindlar i ett litet silkesbo under stenar eller lavar på klippor, det vill säga där de inte alls får samma skydd mot låga temperaturer som de många som övervintrar nere i översta marklagret, berättar spindelexpert Kajsa Mellbrand.

Hon är även grundare och administratör för Facebook-gruppen Spindelnätet med runt 20 000 medlemmar. Där frågar många vid den här tiden på året vad man ska göra med spindlar som man hittar inomhus när det är kallt ute. Ska man låta dem vara eller släppa ut dem i kylan? Svaret är att det beror på.

– I Sverige är majoriteten av våra spindelarter anpassade att leva utomhus i svenskt klimat, de inte bara överlever utomhus utan behöver rentav en köldperiod – en eller till och med ett par övervintringsperioder i kyla. De mår dåligt inne i vårt varma, torra inomhusklimat, men kan ändå leta sig inomhus i jakt på en varm övervintringsplats – utan att förstå att inomhusmiljön faktiskt är farlig för dem. Vårt inomhusklimat är ofta torrare än en öken, och svenska spindlar är inte anpassade till ökentorka och hög värme dygnet runt.

Så många spindlar som hittas inomhus är utomhusarter som hamnat fel, exempelvis hoppspindlar. De bör släppas ut. Men det finns både innespindlar som klarar av vårt inomhusklimat och utespindlar som behöver övervintra kallt.

Är det bra att ha spindlar i huset?

Spindlar är rovdjur och äter andra insekter. Om du har många spindlar i ditt hem kan det vara ett tecken på att det finns gott om olika insekter. De söker sig till födan. På så sätt kan det ses som positivt att ha husspindlar hemma.

– Spindlar är rovdjur som lever på andra insekter och räknas ofta som nyttodjur eftersom de äter upp andra insekter, ibland sådana som kan vara skadedjur inomhus, säger Charlotte Jonsson, biolog på Göteborgs Naturhistoriska museum.

Spindlar skyr ljuset och trivs på mörka platser med hög luftfuktighet. Därför drar de sig till källare, vindar, tvättstugor och uthus. Att spindlar skulle vara ett tecken på att huset är mögelfritt stämmer inte. Det kan bo spindlar i en möglig källare lika väl som i en frisk, det beror bara på hur mycket andra insekter som finns där.

Hur blir man av med Husspindel?

Alla våra svenska spindlar är däremot helt ofarliga för människor så egentligen finns det ingenting att vara rädd för. Spindeln klassas inte heller som ett skadedjur utan är faktiskt ett nyttodjur som bekämpar olika typer av skadedjur. De äter till exempel flugor och silverfiskar. Men trots att spindlarna faktiskt hjälper till att hålla rent i våra hem så upplevs de för många som obehagliga och de flesta vill inte alls ha huset fullt med spindlar.

Snabbguide

 1. Städa: Spindlar livnär sig främst på andra insekter. Genom att minimera mängden föda kommer de även att söka sig till andra platser.
 2. Fånga: Spindlar fångas enklast med insektsfällor (klisterfällor). Dessa läggs ut där spindlar, och andra insekter, brukar förekomma.  
 3. Motverka: Spindelskrämmor skapar ett högfrekvent ljud som människor inte hör men som spindlarna upplever som obehagligt. 
 4. Döda: Insektsspray kan användas direkt på spindlarna för att döda dem. Flera sprayer har även långsiktig verkan och kan användas för att skapa skydd.

Kan spindlar ta sig ur dammsugaren?

Är du en av dem som är snabb med att hitta dammsugaren när du ser en stor spindel? Tja, om du tror att du kommer att bli av med spindlarna på grund av det, kan du behöva tänka om.

Enligt Illustrated Science kan en spindel överleva länge i din dammsugare. Faktiskt upp till flera månader.

Tidningen skriver att om inte spindeln skadas på väg ner i dammsugarpåsen så kommer den att göra allt den kan för att komma ut igen. Vidare skriver de att en spindel kan överleva så länge som 200 dagar utan mat.