:

Vilken är den största spindeln i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken är den största spindeln i Sverige?
 2. Kan Hoppspindlar bitas?
 3. Hur ser en spindel ut?
 4. Vad äter en spindel?
 5. Hur blir man av med Husspindel?
 6. Finns Vargspindel i Sverige?
 7. Varför har vi stora spindlar i huset?
 8. Är det bra att ha spindlar i huset?
 9. Hur blir man av med stora spindlar?
 10. Varför har man stora spindlar i huset?
 11. Vilken är den vanligaste spindeln i Sverige?
 12. Hur stor är en stor Husspindel?
 13. Är det bra med spindlar i ett hus?

Vilken är den största spindeln i Sverige?

Större husspindel är en av Europas största spindelarter och honor blir upp till 18,5 millimeter samt hanar upp till 15 millimeter i kroppsstorlek.

Benspannet är normalt upp till 45 millimeter, men kan bli upp till hela 75 millimeter.

Färgen är vanligen mörkbrun med tre ljusare fläckar på huvuddelens ovansida och på bakkroppen har den en ljus mittlinje med sex större fläckar.

Fläckarna är tydligare än hos den närbesläktade luffarspindeln och benen har till skillnad från andra arter enhetlig färg.

Honornas ben är upp till dubbelt så långa som kroppen, och hanarna kan till och med ha tre gånger så långa ben som kropp och på korta distanser kan spindeln komma upp till en hastighet på 50 centimeter per sekund.

Det ger cirka 1.8 kilometer i timman om man leker med tanken att den skulle orka hålla den farten i en hel timma, vilket den naturligtvis inte gör.

Kan Hoppspindlar bitas?

Generellt gäller att du inte kan se på ett bett eller stickmärke vilket djur som orsakat det (eller ens om det faktiskt var ett djur...). Detta ska man också komma ihåg om man söker läkarvård: Läkare är i det här sammanhanget inte att betrakta som experter, de flesta svenska läkare har knappast någon erfarenhet alls av spindelbett och att som medicinsk personal i ett sådant här sammanhang påstå sig kunna känna igen ett spindelbett och säkert skilja det från allt annat som kan bitas och stickas tyder enbart på okunskap. Enda undantaget är borreliasmittade fästingbett, och även där är det ofta inte självklart. De som kan hjälpa dig med artbestämningar här är inte läkare utan kunniga entomologer eller araknologer (insekts- eller spindelexperter), och man behöver som sagt se djuret, det räcker inte med bettet.

Vi har ganska många småkryp som kan orsaka ett bett eller stick i Sverige, och spindelbett hör till de mer ovanliga (spindlar kan inte stickas, och de flesta kan inte bita genom huden på en människa heller). Det är MYCKET större sannolikhet att du blivit biten eller stucken av en fästing eller insekt än av en spindel. Det finns många kryp som är betydligt mer benägna att bitas eller stickas i självförsvar än spindlar (t.ex. getingar, myror och andra steklar), och till det kommer de verkligt bett- och stickbenägna arterna - de som är parasiter som lever på andra djur, inklusive människor. Vanliga sådana är olika typer av loppor, löss, myggor, bromsar, knott, lusflugor m.fl. bitande flugor, och naturligtvis fästingar. Desa är de som åstadkommer en stor majoritet av alla bett och stick på människor.

Den vanligaste typen av reaktion på ett småkrypsbett, oavsett art, är att det blir ömt, rött och svullet i mycket varierande grad och under mycket varierande tid, och eventuellt kliar (även det i mycket varierande grad). Den här typen av reaktion kan du få på i princip allt som kan bita eller sticka dig (inklusive spindlar), och dessutom kan du reagera så på en skada som t.ex. ett stick från en taggig växt (eller vad som helst) om sticket blir lite infekterat. Hur allvarlig reaktionen blir varierar enormt mycket beroende på massor av olika saker, och då inte enbart vilket djur det är frågan om utan även en mängd andra faktorer som jag inte ens tänker gå in på här. Det är därmed omöjligt att utifrån enbart bettreaktionen avgöra vad som åstadkommit bettet.

Hur ser en spindel ut?

I Sverige har vi strax under 1000 olika spindelarter där mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, fönsterspindel, bredsektorspindel, sebraspindel och lockespindel tillhör de vanligaste.

Spindlar har åtta ben och en tydlig fram- respektive bakkropp - och spindeldjuren tillhör leddjuren, precis som insekter, men är alltså inte insekter i sig.

Silkestråden spindlar spinner används till att bygga fångstnät, klättra, bygga bon, vira in byten och faktiskt även till att flyga med så kallad ballongflykt. Ballongflykt sker genom att spindeln kastar upp en tråd i luften som fångas av vinden och då tar med spindeln - likt en luftballong. Spindlar saknar luktsinne och hör mycket dåligt - men är känsliga för vibrationer och känner av sin omgivning via dessa. Spindlar är rovdjur som äter många skadedjur - så man ska tänka sig för innan man bestämmer sig för att försöka bli av med dem.

Några av våra vanligaste svenska spindlar:

Mindre husspindel är vanlig i våra hem kring hösten och huserar då gärna på vindar och källare. Spindeln blir mellan 6-10 mm lång och har en kropp som till viss del påminner om en mus i utseende - och kallas därför ibland för musspindel (men såklart betydligt mindre än en mus). Mindre husspindel kan bitas om den blir retad, men bettet är inte farligt för människor. Husspindlar återfinns ofta i våtutrymmen eller nära avlopp - men det är inte för att den kommit in den vägen utan för att den letar efter vatten i våra vattenfattiga hem. Husspindeln har inte “kommit in” i våra hus utan har troligen levt hela sitt liv i våra hus och vill inte “bli räddad” eller utsläppt där den troligen dör istället.

Stor husspindel kan när den är fullvuxen få ett benspann upp till 75mm men själva kroppen är sällan längre än 18mm. Den stora husspindeln är snabb för att vara spindel, ca 0,5m per sekund (1,9km/h). Nätet är oregelbundet och oftast i vinklar och hörn, både i tak och golv eller mellan tex lådor eller i dörr och fönsteröppningar. De är skygga och och föredrar delar av huset där människor inte är. De kan bitas vilket kan ge lite rodnad om spindeln lyckas penetrera huden - men om man är getingallergisk kan bettet kännas något mer. Spindeln flyr hellre än att bitas och bits bara om den blir trängd.

Lockespindlar har långa smala ben som de använder för att springa ikapp sina byten. De långa benen gör att den ibland förväxlas med den flygande insekten Harkrank (som har 6 ben). Lockespindlar är nattdjur som oftast vilar på tex trädstammar eller väggar om dagarna. De når sin fullvuxna storlek på den svenska sensommaren.

Hoppspindlar blir ca 4-7mm långa och är typiskt mest aktiva i solsken. De använder sin mycket skarpa syn för att spana av ett solbelyst område för att överraska tex en fluga med sitt hopp. Vid sämre väder spinner denna typ av spindel gärna ett nät som skydd och gömmer sig i ett litet lämpligt hålrum. En av våra vanligaste hoppspindlar är Sebraspindeln (också kallad harlekinspindel) och är lätt att känna igen på sin zebrarandiga kropp.

Bredsektorspindel känns enklast igen på sitt nät. Precis som andra så kallade hjulspindlar spinner den ett runt nät som har tydliga ekrar, som på ett cykelhjul - kanske den mest typiska och avbildade typen av spindelnät. Nätet hos bredsektorspindeln saknar dock en sektor högst upp där istället en signal tråd löper till spindelns gömställe. På kvällen och natten, då spindeln jagar, sitter dock spindeln i mitten av nätet. Denna spindelart lägger sina ägg i hörn eller vrår som täcks av vita silkestrådar i en kokong. Denna kokong kan ibland skyddas av ett spindelnät.

Fönsterspindel, eller allmän mörkrumsspindel, spinner ett oregelbundet nät över ett hål. Detta gör att spindeln gärna spinner ett nät tryckt mot ett fönster då den förväxlar fönstret för en öppning i en mur. Spindeln gömmer sig i anslutning till nätet, redo att springa ut när nätet vibrerar. Själva spindeln är ljusbrun med en lite mörkare bakkropp.

Fettspindeln, som är en klotspindel, blir 4-8 mm och huserar gärna på vind, källare eller uthus. Den klotformade bakdelen av spindeln är rödbrun och glänser som att den vore infettad. Spinden jagar med ett oregelbundet nät med klibbiga trådar som sträcker sig ner till underlaget - där syftet är att krypande insekter och flugor ska fastna.

Vad äter en spindel?

Mer än 90 procent av spindlarnas byten är insekter och hoppstjärtar. Stora spindlar i tropikerna kan också fånga och äta bland annat grodor, ödlor, fåglar och fladdermöss.

Det finns 45.000 kända spindelarter, och alla är köttätare. Spindlar lever i allt från arktiska miljöer till öknar, grottor, vid kusten, på sanddynor och i floder.

Förutom att vara bra på att äta är en spindel också väldigt bra på att vara mat. Över 8.000 olika arter, bland annat fåglar, lever uteslutande på spindlar.

Hoppstjärtarna har en världsvid utbredning och omfattar omkring 9 000 arter, varav ca 300 i Sverige.

De är 0,4–5 (utomlands upp till 10) mm långa och vinglösa och har cylinder- eller klotformig kropp, fyrsegmenterade antenner och upp till 8 + 8 punktögon. Mellan punktögonen finns dessutom ofta ett ljuskänsligt organ, medan hoppstjärtar helt saknar fasettögon.

Hoppstjärtar förs till klassen urinsekter eller till en egen klass, och har flera från övriga insekter avvikande drag, varför deras tillhörighet till insekterna ibland har ifrågasatts.

Bakkroppen består av endast sex eller färre segment (elva hos övriga insekter).

På det fjärde bakkroppssegmentet finns hos flertalet en hoppgaffel (därav det svenska namnet), med vars hjälp de kan åstadkomma upp till 10 cm långa hopp och därigenom undkomma angripare.

Vissa strukturer, bland annat en fåra längs djurets undersida, antyder dock släktskap med insektsordningen trevfotingar, vilka tillsammans med gruppen larvborstsvansar i dag anses vara deras närmaste släktingar.

Hur blir man av med Husspindel?

Även om spindlarna inte är farliga så vill de flesta inte ha för många av dem i sin bostad.
– Tyvärr finns det ingen enkel metod att bli av med spindlar, de kommer som sagt ofta in av misstag eller på grund av att de söker föda. Det man kan göra är att fånga in spindeln med hjälp av exempelvis en burk och släppa ut den alternativt avliva den, säger Charlotte Jonsson.

Eftersom spindlarna har dålig hörsel och saknar luktsinne är de lätta att fånga in. Mest effektivt är att städa och hålla rent, men också att förhindra både spindlarna och födan från att ta sig in. Det finns till exempel insektstejp som man kan fästa i fönster, dörrkarmar och springor. Att kokta hönsägg skulle fungera som spindelavvärjare är en myt.

Finns Vargspindel i Sverige?

Vargspindlar är en familj av spindel som finns i princip över hela världen. I just Sverige lever 55 olika arter i olika miljöer. Det är en spindel som aktivt jagar sina byten istället för att fånga dom i nät. Det finns vargspindlar i alla möjliga olika färger och storlekar. Dom arter vi har i Sverige är relativt små, men klassas ändå bland Sveriges största spindlar. Dom svenska arterna är inte farliga för oss människor. Men det finns vargspindlar med riktigt starkt gift i andra länder. 

Varför har vi stora spindlar i huset?

Spindlar är ett nyttigt rovdjur, de flesta arterna lever utomhus men några få arter kan leva inomhus. De äter mindre insekter och andra småkryp, dessutom utgör de föda åt många andra djur som fåglar och grodor. Döda därför inte spindlar i onödan. Men det går att undvika att få in dem.

- Det är ganska svårt att förebygga och sanera spindlar men det finns några saker du kan göra för att minska dem inomhus. Täta springor och sprickor vid fönster och dörrar för att försvåra för spindlar och andra kryp att ta sig in. De finns ofta i springor, bakom lister och på andra trånga ställen, så där bör du försöka komma åt och dammsuga, säger Thomas Persson Vinnersten som är biolog på Anticimex.

De flesta spindlarär solitära vilket betyder att de till stor del av sitt liv lever ensamma. Beroende på art kan en spindelhona lägga från några få ägg till över tusen ägg varje år. Att städa är kanske inte så kul, men det är det mest effektiva du kan göra mot spindlar.

Utomhus är det ännu svårare att göra något åt spindlarna. Har du spindlar på en plats betyder det att det ofta finns föda för spindlarna där. Men du kan göra området runt huset mindre attraktivt för spindeln.

- Ta bort hög vegetation intill husväggarna. Spindlar gömmer sig gärna där och under stenar, brädor, krukor och annat som kan finnas på tomten. Släck fasadbelysningen vår och höst eftersom ljuset attraherar insekter, som i sin tur lockar dit spindlar, säger Thomas Persson Vinnersten.

Är det bra att ha spindlar i huset?

Höst är spindeltid. Då söker sig spindlar inomhus, dels för att skydda sig från kyla och dels för att äta av insekter som också tar sig inomhus i skydd från kyla.

Spindlar trivs särskilt bra på svala, mörka, fuktiga och litet smutsiga ställen. Där kan de leva ostört och där hittar de mat.

Några av de vanligaste arterna är husspindel och större husspindel. Den sistnämnda kan bli så stor som 18 millimeter i kroppslängd. Och benen är minst lika långa!

De trivs i källare, på vindar och i garage där de oftast bygger sina nät i hörn. När en insekt, gråsugga eller något annat kryp hamnar i nätet känner spindeln vibrationerna och springer fram och dödar bytet med ett giftstick.

Mot människor är husspindlar inte aggressiva och det ska mycket till för att den ska sticka oss. I så fall kan det göra litet ont och bli en liten rodnad. Den som är allergisk mot getingar kan få något större utslag.

Så håller du bort spindlar

 1. Städa och håll rent och torrt, så att det finns så litet insekter som möjligt.
 2. Håll efter krukväxter. Döda växtdelar drar till sig insekter, som lockar till sig spindlar.
 3. Spraya eller droppa rödcederolja längs golvlister och på andra ställen där småkryp rör sig. Du kan också placera ut bitar av rödceder under soffor o dyl. Insekter skyr lukten. Spindlar saknar däremot luktsinne, men försvinner insekterna, så försvinner spindlarna.
 4. Spindlar hör och ser dåligt (utom sebraspindlar och hoppspindlar), så de är lätta att fånga. De känner dock vibrationer, så var varsam. Placera en glasburk över och skjut in en kartongbit och bär ut det lilla djuret.
 5. Spindlar gillar fuktiga miljöer, så en luftavfuktare i källaren kan göra susen.
 6. Det finns också speciella spindelfällor att köpa. Effektiviteten kan vara varierande. Sök på ”spindelfälla” på internet.
 7. Hur blir man av med stora spindlar?

  Så fångar du spindlar

  Något som du kanske inte tänker på är att många katter gillar att fånga spindlar. Du kan också använda dig av olika varianter av flugpapper. 

  - Så kombinationen flugpapper och en katt kanske inte fel. Det kan vara ett steg i rätt riktning för att minska antalet spindlar i hemmet, men enkelt är det inte, säger Ulf Stenberg.  

  Du kan även höja rengöringsnivån hemma och till exempel börja dammsuga bakom lister och i andra trånga utrymmen där spindlar kan tänkas gömma sig.  

  Så minskar du antalet spindlar i huset 

  Du kan minska risken för att spindlar tar sig in i huset genom att täta springor och kontrollera att dina ventilers insektsnät håller tätt.  

  - Många småhusägare har fasadbelysning som står på när det är mörkt. Problemet är att det inte bara är du som gillar fasadbelysningen utan även insekter, som i sin tur drar till sig spindlar. Så då kan ett tips vara att släcka fasadbelysningen eller gå över till rörelsestyrd belysning, säger Ulf Stenberg 

  Vill du göra utemiljön mindre attraktiv för spindlar kan du även ta bort hög vegetation, blomlådor och annat i närheten av huset som gör att de lättare kan gömma sig.

  Tips för att få bort spindlar inomhus

  • Skaffa en katt! De är effektiva spindel-jägare
  • Täta ditt hus för att minska risken att insekter tar sig in
  • Ha in blomlådor och annan växtlighet för nära huset
  • Var noggrann med städningen inomhus och dammsug lite extra vid listerna

  Varför har man stora spindlar i huset?

  Höst är spindeltid. Då söker sig spindlar inomhus, dels för att skydda sig från kyla och dels för att äta av insekter som också tar sig inomhus i skydd från kyla.

  Spindlar trivs särskilt bra på svala, mörka, fuktiga och litet smutsiga ställen. Där kan de leva ostört och där hittar de mat.

  Några av de vanligaste arterna är husspindel och större husspindel. Den sistnämnda kan bli så stor som 18 millimeter i kroppslängd. Och benen är minst lika långa!

  De trivs i källare, på vindar och i garage där de oftast bygger sina nät i hörn. När en insekt, gråsugga eller något annat kryp hamnar i nätet känner spindeln vibrationerna och springer fram och dödar bytet med ett giftstick.

  Mot människor är husspindlar inte aggressiva och det ska mycket till för att den ska sticka oss. I så fall kan det göra litet ont och bli en liten rodnad. Den som är allergisk mot getingar kan få något större utslag.

  Så håller du bort spindlar

  1. Städa och håll rent och torrt, så att det finns så litet insekter som möjligt.
  2. Håll efter krukväxter. Döda växtdelar drar till sig insekter, som lockar till sig spindlar.
  3. Spraya eller droppa rödcederolja längs golvlister och på andra ställen där småkryp rör sig. Du kan också placera ut bitar av rödceder under soffor o dyl. Insekter skyr lukten. Spindlar saknar däremot luktsinne, men försvinner insekterna, så försvinner spindlarna.
  4. Spindlar hör och ser dåligt (utom sebraspindlar och hoppspindlar), så de är lätta att fånga. De känner dock vibrationer, så var varsam. Placera en glasburk över och skjut in en kartongbit och bär ut det lilla djuret.
  5. Spindlar gillar fuktiga miljöer, så en luftavfuktare i källaren kan göra susen.
  6. Det finns också speciella spindelfällor att köpa. Effektiviteten kan vara varierande. Sök på ”spindelfälla” på internet.
  7. Vilken är den vanligaste spindeln i Sverige?

   Alla spindlar är rovdjur och kan spinna tunna silkestrådar. Silket används för att fånga insekter i spindelnät men det finns flera spindlar som inte använder spindelnät för att jaga utan enbart använder det för att klättra, bygga bon, skapa äggsäckar och för att vira in byten.

   Spindlar saknar luktsinne och antenner samt har även dålig hörsel. Istället känner spindlar av vibrationer för att få information om omgivningen. Svenska spindlar är giftiga men vi människor känner oftast inte giftet, då de flesta inte kan bita igenom vår hud. Spindlar kallas i norra Sverige för "kangeroer".

   I Sverige finns cirka 730 spindelarter men ingen är farlig för människor. Vanliga spindelarter som förekommer inomhus är mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, bred sektorspindel, harlekinspindel och olika lockespindlar.

   Hur stor är en stor Husspindel?

   Husspindeln är en av våra största spindelarter och själva kroppen blir 6-10 mm lång medan benen ofta blir 5-6 mm långa. Spindeln är normalt brun och har ett sicksackmönster på magen. Dessa spindlar kan bitas, vilket är obehagligt men inte farligt för människor. Husspindeln är vanlig att se i lugna vrår lite varstans i hus och hem där det är en aning fuktigare, som t ex i källare, på vindar och i ladugårdar. Även utomhus kan man få syn på dessa spindlar. Husspindeln kan leva i flera år och de är inte lika skickliga på att spinna nät som många andra spindlar utan det blir mest ett virrvarr av trådar. Nätet placeras oftast i hörn vilket gör att det får en trekantigt utseende. Husspindelns nät är inte klibbigt utan när flugor och andra insekter landar på nätet så sätts det i gungning och spindeln rusar då snabbt fram och äter upp sitt byte. Rödcederolja är ett väldigt effektiv och helt naturlig medel för att bli av med spindlar på.

   Parningstiden för husspindeln är i maj och juni och lite senare lägger honan äggen i en kokong (ett hölje). Kokongen är ofta klädd med sandkorn och hänger i det egentliga nätet eller på ett passande ställe i närheten.

   Vuxna husspindlar kan man se hela året. De spindlar som man ibland kan se springa över golvet är bara tillfälliga gäster i huset eftersom inomhusklimatet normalt är alltför torrt för att dessa spindlar ska trivas.

   Är det bra med spindlar i ett hus?

   Det finns runt 42 000 olika spindelarter runt om i världen varar 200 arter är skadliga för människan på grund av deras starka gift. I Sverige har vi dock bara ofarliga spindlar. Runt 730 olika arter kan vi hitta här. Det som är gemensamt för alla spindlar är att de har en framkropp och en bakkropp. På framkroppen sitter förutom de åtta benen även mun och ögon.

   I ekosystemet är spindels uppgift att hålla nere antalet skadedjur såsom myggor och flugor. Spindeln har även rollen att vara föda till andra djur såsom grodor, ödlor, paddor och fåglar.

   Alla spindlar är rovdjur och kan spinna trådar. Trådarna används för att fånga insekter i spindelnät men många spindlar använder inte spindelnätet till att jaga utan enbart för att bygga bo, klättra, vira in byten och skapa äggsäckar. Många spindlar jagar istället sina byten eller smyger och hoppar på dem.

   Var spindlarna trivs och förekommer varierar mellan de olika arterna men gemensamt är att de föredrar fuktiga utrymmen och givetvis utrymmen där de kan hitta sina byten. De utrymmen där vi människor vistas i ofta undviker de gärna i första hand.

   Den vanligaste spindeln som man ser inomhus i våra svenska hem är den så kallade husspindeln. Det beror framförallt på att de är väldigt stora, kroppen kan bli upp till 18 mm och benen kan vara upp till dubbelt så långa som kroppen. Husspindeln finns i två varianter varar den mindre endast lever inomhus medan den större även kan leva utomhus men bor då nära inpå huset såsom på altanen eller i husgrunden. Under sensommaren och hösten börjar hanarna vandra runt för att leta reda på en hona och det är då man brukar få syn på dem. Annars håller de sig mest i sina gömställen. Husspindeln kan faktiskt bitas vilket visserligen är ofarligt men känns. Om man är överkänslig mot getingstick kan man få en rodnad om man blivit biten. 

   Andra vanligt förekommande spindelarter i våra hem är fettspindel, fönsterspindel, hoppspindel, bredsektorspindel och sebraspindel.