:

Vad är det för fjäril som är svart?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för fjäril som är svart?
 2. Vilka fjärilar finns i Sverige?
 3. Hur många år blir en fjäril?
 4. Hur stor kan en fjäril bli?
 5. Finns det farliga fjärilar?
 6. Vilken fjäril flyger längst?
 7. Kan en fjäril bitas?
 8. Hur högt kan en fjäril flyga?
 9. Kan man mata fjärilar?
 10. Vad är det farligaste djuret i Sverige?
 11. Kan fjärilslarver bitas?
 12. När dör en fjäril?
 13. Hur många ögon har en fjäril?
 14. Kan fjärilar suga blod?
 15. Hur matar man en fjäril?

Vad är det för fjäril som är svart?

En av Sveriges vanligaste fjärilar. Hela landet. Notera tre stora svarta fläckar i vingens framkant och de gula fälten emellan.

Vanlig i Götaland, Svealand och östra Norrland. Omisskännlig med de fyra ”ögonen” på vingarnas ovansidor.

Ganska vanlig i hela landet, men saknas i norra fjälltrakterna. Hanen har stora orange fläckar, medan honan är mer anonymt vitaktig.

Ganska vanlig i Götaland och Svealand. Kallas också kattostvisslare. Liten och mörk med vita fläckar. Har flera liknande, men ovanliga, släktingar.

Vilka fjärilar finns i Sverige?

- Antennerna har en förtjockning eller klubba ut mot antennspetsen - De flesta dagfjärilar vilar med vingarna tätt hopslagna över ryggen, pekandes uppåt - Vingytan i förhållande kroppsstorleken är stor. Det ger vingarna stor bärkraft och dagfjärilarna kan kännas igen på sitt flygsätt - de liksom seglar på sina vingar

Precis som flera andra fjärilar har dagfjärilarna en sugsnabel som de använder till att suga upp nektar med. Mellan varje besök på en blomma rullas sugsnabeln samman och fälls in mellan palperna.

1. Nässelfjäril Aglais urticae är en art i familjen praktfjärilar. Nässelfjärilen är en av våra vanligaste dagfjärilar, den finns i hela landet! Övervintrande fjärilar kan ses i mars, normalt från april-juni. Den kläcks i slutet på juni och syns långt in i september. Nässelfjärilen övervintrar ibland annat uthus och jordkällare. Ovansidan på fjärilen är varmt orangefärgad. På framvingens framkant har den tre stora, svarta fläckar – emellan dem lika stora gula fläckar. I vingarnas ytterkanter syns blå fläckar. Den har mörka vingundersidor som ger ett bra kamouflage under övervintringen. Värdväxt är brännässla.

Hur många år blir en fjäril?

- Antennerna har en förtjockning eller klubba ut mot antennspetsen - De flesta dagfjärilar vilar med vingarna tätt hopslagna över ryggen, pekandes uppåt - Vingytan i förhållande kroppsstorleken är stor. Det ger vingarna stor bärkraft och dagfjärilarna kan kännas igen på sitt flygsätt - de liksom seglar på sina vingar

Precis som flera andra fjärilar har dagfjärilarna en sugsnabel som de använder till att suga upp nektar med. Mellan varje besök på en blomma rullas sugsnabeln samman och fälls in mellan palperna.

1. Nässelfjäril Aglais urticae är en art i familjen praktfjärilar. Nässelfjärilen är en av våra vanligaste dagfjärilar, den finns i hela landet! Övervintrande fjärilar kan ses i mars, normalt från april-juni. Den kläcks i slutet på juni och syns långt in i september. Nässelfjärilen övervintrar ibland annat uthus och jordkällare. Ovansidan på fjärilen är varmt orangefärgad. På framvingens framkant har den tre stora, svarta fläckar – emellan dem lika stora gula fläckar. I vingarnas ytterkanter syns blå fläckar. Den har mörka vingundersidor som ger ett bra kamouflage under övervintringen. Värdväxt är brännässla.

Hur stor kan en fjäril bli?

Fjärilar lever sitt liv i olika stadier. Alla genomgår en fullständig förvandling från ägg, till larv, till puppa och färdig fjäril. På sommaren parar sig fjärilarna med varandra och sedan lägger honan ägg på en värdväxt. Efter att parningen ägt rum dör honan och hannen efter några veckor. Äggen kläcks och larverna börjar äta på växten. Larverna ömsar skinn när de växer sig större. När larverna är tillräckligt stora letar de upp en bra plats att förpuppa sig på.

Puppan kan hänga på en gren eller grässtrå eller ligga i marken. Puppan äter ingenting. Inne i puppan sker det en förvandling. Ur puppan kryper det sedan ut en fjäril med vingar, ben och sugsnabel på kroppen. Nu gäller det för fjärilen att hitta nektarrika blommor för att få energi till att hitta en partner att para sig med.

I dag minskar fjärilarna i Sverige och man kan göra en insats för fjärilarna genom att anlägga en fjärilsrestaurang. Fjärilar äter nektar från blommor. Fjärilen landar med hjälp av sina sex ben på blomman och sticker ner sin sugsnabel i blomman. Har du studerat fjärilens ben någon gång?

Växter som luktar gott och som är färggranna lockar till sig fjärilar. Anlägg en fjärilsrestaurang på skol- eller förskolegården med hjälp av t.ex. buddleja (även kallad fjärilsbuske), lavendel, timjan, oregano och pärlhyacint.Plantera växterna i klungor i ett soligt läge eftersom fjärilar gillar när det är varmt. Under varma dagar behöver fjärilar dricka. Ett grunt fågelbad med flacka kanter ger fjärilarna möjlighet att landa och dricka.

Att anlägga barnkammare till fjärilarnas larver är ett annat sätt att hjälpa fjärilarna. Låt en hörna av skol- eller förskolegården vara lite som vild natur med höga nässlor, tistlar och mjölkört. I Fjärilshandboken, utgiven av Naturskyddsföreningen, finns många tips om hur man lockar fjärilar till sin gård. Boken innehåller även fakta om fjärilars ekologi. Tyvärr finns den inte att köpa just nu, prova att låna på biblioteket eller leta på bokantikvariat.

Finns det farliga fjärilar?

Papilio antimachus är med ett vingspann på mellan 20 och 23 centimeter[2] Afrikas största fjäril. Honan är mindre men i övrigt är könen lika varandra. Vingarnas ovansidor är orange och mönstrade med mörkbruna fläckar i olika storlekar. Framvingens framhörn liksom ytterkanterna är något ljusare bruna. Undersidan liknar ovansidan men färgerna är ljusare än på ovansidan. Papilio antimachus är mycket giftig och de starka färgerna är en varningssignal till rovdjur som kan vilja äta den.[3]

Denna fjäril, liksom alla andra fjärilar, genomgår under sitt liv fyra olika stadier; ägg, larv, puppa och fullvuxen (imago). En sådan förvandling kallas för fullständig metamorfos. För Papilio antimachus är det okänt när parningen sker, var honan lägger sina ägg, hur larven och puppan ser ut och hur lång tid det tar för den att utvecklas till en fullvuxen fjäril.

Fjärilens habitat, den miljö den lever i, är regnskog. Honorna håller sig enbart uppe bland trädkronorna men hanarna flyger ibland i skogsgläntor och skogsbryn där de kan dricka nektar från blommande buskar eller dricka ur lerpölar på marken.[2]

Eftersom Papilio antimachus nästan enbart finns bland regnskogens trädtoppar är den svår att observera och man känner därför inte till dess exakta utbredning eller hur känslig den är för förändringar i sitt habitat. Det man vet är att regnskogen försvinner mer och mer och det finns en farhåga att detta kan påverka Papilio antimachus negativt.[2] Den har därför fått status Kunskapsbrist (DD) på IUCN:s rödlista[4]

Vilken fjäril flyger längst?

Monarkens vingspann är ungefär 10 centimeter och hanen och honan är ganska lika varandra till utseendet. Ovansidan är orange och mönstrad med mörka brunsvarta vingribbor. Längs ytterkanten finns ett brett brunsvart band med små vita fläckar. I framhörnet och längs framkanten på framvingen är grundfärgen något mörkare och här finns några ljusare orange och vita fläckar. Undersidan är lik ovansidan men bakvingen och framhörnet på framvingen är här gulbrun istället för orange. Kroppen är på undersidan mörkt brunsvart med små vita prickar.[7][8] För ett otränat öga kan den förväxlas med Danaus eresimus, som har ett liknande mönster på vingarna, men är mörkare till färgen. Den kan också förväxlas med Danaus gilippus och Limenitis archippus.

Larven blir upp till 50 millimeter lång och den är tvärrandig i svart, vitt och ljusgult. Både framtill och baktill har den två långa antennliknande utskott.[8] Larven omvandlas senare till en puppa som är grön med små guldfärgade prickar och med ett guldfärgat band tvärs över bakkroppen.[7]

Under hösten flyttar fjärilen för att övervintra. I Nordamerika övervintrar de som förekommer väster om Klippiga bergen i Kalifornien och övriga i Mexiko. I mer än ett århundrade har man känt till monarkens övervintringsplatser i Kalifornien och dessa omfattar en mycket liten yta där stora mängder fjärilar samlas. Övervintringsplatserna i Mexiko upptäcktes däremot inte förrän 1975. De omfattar ett trettiotal små platser i ett bergsområde, Transmexikanska vulkanbältet, ungefär 100 kilometer nordväst om Mexico City. Där växer ädelgranen Abies religiosa. På ungefär 3000 meters höjd tillbringar fjärilarna vintern i jättelika samlingar i ädelgranarna.[9]

Under övervintringstiden har de ofta parat sig och när de återvänder norrut på våren lägger honan äggen längs vägen. Ur ägget kläcks larven. Värdväxter, de växter larven lever på och äter av, är framför allt olika arter i sidenörtssläktet. Nästan alla växter larven äter är giftiga, men skadar den inte utan lagras i kroppen och stannar även kvar i den fullbildade fjärilen. Detta gör att de blir giftiga och smakar illa för fåglar och andra djur som vill äta dem.[10]

Larven har vuxit färdigt efter tre veckor och då förpuppas den. Efter två veckor kläcks den fullbildade fjärilen ur puppan.[7] I exempelvis Kanada hinner monarken föröka sig i två eller tre generationer på sommaren innan fjärilarna åter flyttar söderut på hösten.[9] I tropiska områden flyttar de inte några längre sträckor och där pågår flygtiden och förökningen året runt.[10]

Monarkens utbredningsområde sträcker sig från södra Kanada och söderut genom USA, Centralamerika och Sydamerika.[10] Den har funnits i Australien sedan slutet av 1800-talet.[11] Under 1800-talet började monarken spridas över världen och finns numera bofast och reproducerande i delar av Asien, på öar i Stilla havet och i sydvästligaste Europa. I Norden har den påträffats några enstaka gånger i Sverige och Danmark, men dessa kan vara odlade fjärilar från exempelvis fjärilshus.[7]

Kan en fjäril bitas?

Av Finlands fjärilar är 95 % så kallade nattfjärilar, som alltså inte räknas till dagfjärilarna.

I naturen hittar fjärilarna fria flygrutter genom att följa ultraviolett ljus från himlen och reflekterat ultraviolett ljus. Fjärilarna lockas därför främst av sådana lampor som avger UV-ljus.

Imagon är det sista skedet i fjärilens metamorfos.

Alla fjärilar intar inte överhuvudtaget någon föda.

Hur högt kan en fjäril flyga?

Nu har många fjärilar vaknat ur sin vinterdvala. Citronfjäril och nässelfjäril, som vaknade i mars och april, tillhör de allra tidigaste arterna. De övervintrar som vuxna och kan därför börja flyga före arter som tillbringar vintern i puppstadiet.

Men det finns också fjärilar som likt flyttfåglar migrerar till vårt land. Tistelfjärilen är en sådan art, som nu under våren kommer till oss efter en rekordlång resa som startade i Afrika under vintern.

– Förr trodde man att Sverige var ett slags återvändsgränd för tistelfjärilen, att alla individer som kom hit dog under hösten, säger Thomas Alerstam, som är professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet.

Men nu har forskarna visat att fjärilar som föds hos oss under sommaren sedan påbörjar en höstflytt tillbaka till Afrika.

Kan man mata fjärilar?

Fladdrade fjärilar är ögongodis i trädgården. De flesta är trevliga gäster som gärna får stanna hela sommaren. Men hur mycket vet du egentligen om dessa vackra insekter, och hur får du dem att trivas?

En som kan en hel del om fjärilar är forskaren Bo Söderström som fotograferat och beskrivit alla Sveriges dagfjärilar i boken "Svenska fjärilar".

Jag blir lika glad varje år när jag ser den första citron- eller nässelfjärilen. Mycket av min fascination beror nog på deras skönhet, men när jag lärde mig mer om deras ekologi blev deras liv minst lika spännande, säger han.

Klimatet påverkar

Vad är det farligaste djuret i Sverige?

Studien visar att maskens slem innehåller ett nervgift som är speciellt farligt för insekter och kräftdjur.

– Det här peptidtoxinet är det giftigaste ämnet som någon har hittat i den svenska djurvärlden och att det dessutom kan vara användbart är extra spännande, säger Ulf Göransson, professor vid institutionen för läkemedelskemi på Uppsala universitet.

Ulf Göransson har lett en studie i samarbete med flera universitet i både Sverige och utomlands. Förhoppningen är att giftet som slemmasken utsöndrar för att försvara sig mot kräftdjur, snart ska kunna användas som bekämpningsmedel inom jordbruket.

Kan fjärilslarver bitas?

Av Finlands fjärilar är 95 % så kallade nattfjärilar, som alltså inte räknas till dagfjärilarna.

I naturen hittar fjärilarna fria flygrutter genom att följa ultraviolett ljus från himlen och reflekterat ultraviolett ljus. Fjärilarna lockas därför främst av sådana lampor som avger UV-ljus.

Imagon är det sista skedet i fjärilens metamorfos.

Alla fjärilar intar inte överhuvudtaget någon föda.

När dör en fjäril?

På grund av det mycket stora antalet arter är också antalet olika strategier för överlevnad stort. Gemensamt för alla fjärilar är att de föds från ägg. Äggen befruktas i samband med att de läggs och tar allt från några dygn upp till flera månader på sig att kläckas.

Ur ägget kommer en liten larv. Fjärilens larvstadium är den tid då fjärilen växer i storlek. De flesta larver äter gröna blad av någon växt, som då kallas fjärilens värdväxt. Andra lever inuti stammen på växter och några arters larver är till och med predatorer. Eftersom larvens skinn inte kan växa mer än till en viss gräns, måste larven ibland ömsa skinn. För de flesta fjärilsarter sker detta cirka fyra gånger. Mellan skinnbytena talar man om olika larvstadier.

När larven har ätit färdigt och inte behöver växa längre, sker ytterligare en skinnömsning. Denna gång är det inte en ny larv som kommer fram ur det gamla skinnet. I stället blir insekten en tämligen orörlig puppa. Förvandlingen kallas förpuppning och föregås hos många arter av att larven spinner in sig i en kokong. Under puppstadiet är insekten i regel inaktiv. Den kan varken klättra, krypa eller äta. I själva verket kan puppan ses som en övergångsfas från larv till fullbildad fjäril. Även om puppan knappt kan röra sig och absolut inte flyga, kan man tydligt se blivande vingar, ben och antenner med mera.

Fjärilarna är systergrupp till nattsländorna. De bildar tillsammans överfamiljen Amphiesmenoptera. De mest primitiva fjärilarna, käkmalarna, har många gemensamma drag med nattsländorna. Till exempel har de båda käkar.

Fjärilarna är indelade i ett stort antal olika familjer av vilka många också är representerade i Sverige. Fjärilarna är den näst största ordningen bland insekterna. Totalt finns det ungefär 150 000 arter inom ordningen, varav över 5 000 är förekommande i Europa och 2 900 i Sverige. Ordningens namn Lepidoptera kommer från grekiskan och betyder "fjälliga vingar". Denna ordning delas upp i omkring 130 familjer. Taxonomer lägger vid klassifikationen stor vikt vid hur vingribborna är arrangerade under vingfjällen på en fjäril. Detta kan ofta vara svårt att se, utan att först avlägsna alla vingfjäll och därmed förstöra vingarnas färgmönster.

Nedan visas ordningens indelning med ett urval av familjer listade inom parentes.

Många arter har ett flyttbeteende liknande det man finner hos många fågelarter. Det märkliga med fjärilarna är att det inte är samma individ som migrerar fram och tillbaka; i vissa fall kan det gå flera generationer mellan en flytt i ena riktningen och en återflytt i andra riktningen. Ett exempel är monarkfjärilen som under sommarhalvåret är vanlig i stora delar av Nordamerika men tillbringar vintern i Mexikos bergstrakter där de sitter tillsammans i stora kluster på träd. Monarkfjärilens normala livscykel sträcker sig över ungefär sex veckor, men vinterexemplaren kan leva i vuxen form i upp till sex månader.[3]

Hur många ögon har en fjäril?

Till fjärilarna räknas de insekter med två par vingar, som är mer eller mindre täckta av små vingfjäll. Det finns dock några arter vars honor helt saknar vingar.

Nästan alla fjärilar har sugande mundelar som är formade som ett sugrör som kan rullas ihop. Med sugsnabeln suger de nektar och andra flytande safter.

Vissa primitiva fjärilar äter fastare föda som exempelvis pollen, och de har käkar.

Kan fjärilar suga blod?

SKUTSKÄR

Publicerat tisdag 29 juli 2008 kl 17.44

Den blodsugande vampyrfjärilen som för första gången hittats i Skutskärstrakten har väckt stor uppmärksamhet. Flera personer har observerat en insekt som de tror kan vara vampyrfjärilen.

- Jag skulle bli riktigt rädd om jag såg en vampyrfjäril, säger Louise Westerlund i Skutskär.

Hur matar man en fjäril?

Belightful fjärilsmatare för naturen närmare vår vardag genom att locka till sig fjärilar. Detta främjar både fjärilarna och oss människor. Belightful fjärilsmatare låter dig njuta av vackra fjärilar samtidigt som den hjälper till att återuppbygga det minskande beståndet fjärilar. Belightful fjärilsmatare har en unik design som kombinerar form och funktion för att ge dig minnesvärda upplevelser och ett vackert dekorativt element för din trädgård eller uteplats.

Belightful Design är ett ekologiskt finskt designföretag som specialiserar sig på en produktfamilj bestående av utomhusprodukter som hjälper sin omgivning. Belightful är grundat i Finland av två vänner vars mål är att sprida glädje och positivitet utomhus med sin förtjusande design. Belightfuls första produkt är en prisbelönad fjärilsmatare som kan hängas utomhus eller på balkongen. Fjärilsmataren lockar till sig fjärilar med hjälp av nektar, vilket resulterar i tillfällen att njuta av den glädje och överraskelse fjärilarna för med sig. “Vi vill erbjuda människor ett enkelt och visuellt sätt att njuta av något vacker och samtidigt stöda naturen”, säger Miia Liesegang, VD och designer för Belightful Design. Det finns en mängd olika fjärilsmatare på den internationella marknaden.  “Vår Belightful fjärilsmatare skiljer sig från de andra tack vare sin design. Den är designad specifikt för fjärilar eftersom nektaren är insluten. Dess form hindrar nektaren att avdunsta och gör det också omöjligt för andra insekter att komma åt nektaren” tillägger Liesegang.

Belightful Design betonar vikten av att värna om naturen och att använda material som främjar miljön. Ett flertal studier visar hur naturen har hälsofrämjande effekter på oss människor. Belightful Design strävar efter att föra naturen närmare våra vardagliga liv. Världens fjärilsbestånd fortsätter att minska på grund av färre naturliga habitat och utmanande miljövillkor, som till exempel urbanisering och luftföroreningar. “Bara I Europa har fjärilsbestånden minskat med 50% under vår livstid. Med Belightful vill vi stöda den biologiska mångfalden och erbjuda ett underhållande sätt att hjälpa naturen och fjärilarna” säger Taina Tallala, försäljnings- och marknadsförings chef för Belightful Design. Inom sin första målgrupp, Stor Britanien, samarbetar Belightful Design redan med Butterfly Conservation UK.