:

Var parkerar man gratis i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Var parkerar man gratis i Stockholm?
 2. Är det gratis parkering på söndagar i Stockholm?
 3. Vad kostar det att parkera på Södermalm?
 4. Vad kostar det att parkera vid Viking Line?
 5. Hur länge får man stå på en parkering utan att betala?
 6. Var parkerar jag min bil?
 7. Hur länge får man parkera på en p plats?
 8. Är det gratis att parkera på söndagar?
 9. Är det dyrare att betala med EasyPark?
 10. Måste man ha pass för att åka Viking Line?
 11. Hur långt innan ska man vara på Viking Line?
 12. Kan man få böter om man sitter i bilen?
 13. Får man sitta i bilen på en parkering utan att betala?
 14. Får man sova i sin bil på en parkering?
 15. Får man parkera var som helst?

Var parkerar man gratis i Stockholm?

InfartsparkeringUtanför, men nära innerstaden finns 40 infartsparkeringar med nära anslutning till kollektivtrafiken. Att ställa bilen här bidrar till en bättre miljö, är billigare och ofta enklare än att leta parkeringsplats i innerstaden. För att få det mycket låga dagspriset ska du påbörja din parkering mellan kl. 05.00 och 09.00. Du hittar en karta över infartsparkeringar ”Park-and-Ride” längst ner på sidan.

Parkera i stanParkeringsgaragen ligger tätt i innerstaden, särskilt på Norrmalm. Längst ner på denna sida kan du hitta en karta över parkeringsgarage och parkeringar utomhus. Priset i citykärnan är ofta 90 -120 kr per timme. Om du ska parkera längre tid än några timmar blir det billigare per timme. Dygnstaxan (24 timmar) i garage i citykärnan är oftast drygt 400 kr. Priset under kvällar (efter klockan 18) är billigare. Det är ett fast pris på 50 kr fram tills att garagen stänger (vanligtvis 00) och lägger du till 50 kr kan bilen stå i garaget över natten till klockan 8.

Parkerar du i innerstaden på gatuparkering, var uppmärksam på skyltningen. De flesta platser där du får parkera på gatan har skyltning i början av varje kvarter. Betala per timme i p-automaterna på gatan – alla tar VISA och MasterCard. Du kan också använda Stockholms stads parkerings-app Betala P, som låter dig sköta parkeringsbetalningen via din smartphone.

KvällsparkeringKvälls- och nattparkering är ett bra alternativ t.ex. för bilburna gäster som kommer till hotellet på kvällen och bara ska övernatta. Kvällsparkering kostar totalt sett 100 kr och erbjuds i 22 garage i centrala Stockholm, i 2 garage i Hammarby Sjöstad och i 1 på Brommaplan. Gäller alla dagar, under tiden 18.00-08.00. Läs mer här.

Är det gratis parkering på söndagar i Stockholm?

En miss gjorde att det under söndagen gick att betala för parkering inom taxa 3 i Easypark-appen.

Victor Malmcrona/Pekka Pääkkö

På valborgsmässoafton skulle Sjöstadsbon Anders Bergström parkera sin bil på Korphoppsgatan i Hammarby sjöstad.

Han betalade för sig men när han insåg att det var en söndag – vilket är gratis inom taxeområde 3 – så mejlade han Easyparks kundtjänst om att få pengarna tillbaka.

Vad kostar det att parkera på Södermalm?

Stockholms stads parkeringsavgifter har legat på samma nivå i ett decennium. Nu höjs avgifterna för besöksparkering med 5 kronor i timmen i centrala Stockholm.

Stockholms rödgröna styre vill att staden ska vara trafiksäker och tillgänglig. Stockholms stad har som mål att andelen lediga parkeringsplatser i innerstaden ska vara 15 procent under dagtid. Syftet är att förbättra framkomligheten.

– Tanken är att bilister i lägre grad ska behöva köra runt och leta efter en parkeringsplats. Det ökar framkomligheten och sänker miljöbelastningen, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Trafikkontorets mätningar visar att beläggningen på gatumark i innerstaden idag är för hög för att säkerställa god framkomlighet. Avgifterna för besöksparkering behöver höjas för att öka omsättningen på parkeringsplatser.

Vad kostar det att parkera vid Viking Line?

Parkeringspriserna på de allmänna områden inom hamnområdet som är markerade som avgiftsbelagda är:

 • 1 h / 1,30 €
 • 1 dygn (= 26h) / 16,00 € (vid betalning i automat) / täcker hela kryssningen
 • El som laddas till elbilar kostar 27 cent/kWh (inkl. moms)

Hur länge får man stå på en parkering utan att betala?

Parkering på gator och parkeringsområden kan på vissa ställen vara tidsbegränsade. När parkeringen är tidsbegränsad krävs p-skiva. En parkeringsskiva ("p-skiva") används för att visa bilens ankomsttid. Vid de parkeringsplatser som tillämpar p-skiva finns en skylt som visar hur länge du får stå parkerad.

Syftet med p-skiva är att minska långtidsparkeringen i Mariefreds och Strängnäs centrala delar. Tack vare de tidsbegränsade parkeringsplatserna gör vi det lättare att hitta en parkeringsplats för den som snabbt behöver uträtta ett ärende.

Kommunen har avvecklat datumparkeringszonerna och ersatt dem med servicegator som betyder att att gatan är reglerad med parkeringsförud vid vissa tider.

Var parkerar jag min bil?

Glömmer du ofta var du parkerat? Tappar du lätt bort dig på en stor parkeringsplats?Frågar du dig själv var din bil är? Var du parkerade? Var är min bil? Var parkerade jag? Hitta min bil?ParKing är den app du behöver för att hitta din bil!

Egenskaper

Parkering med ett klick - Spara en ny parkeringsplats med ett klickParkeringshistorik - Historik om dina tidigare parkeringsplatserAutomatisk parkering - Automatisk upptäckt av parkering med din bils Bluetooth-enhetParkeringstimer - ParkeringstimerNavigering - Enkel navigering till din bil.Underjordisk parkering - Lägg till ett foto eller en textanteckning på din parkering. Även utan GPS-signal!

Prova vår app nu!

Hur länge får man parkera på en p plats?

Här har vi listat några av de vanligaste vägmärken som brukar finnas vid parkering.

Parkering Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar. Ofta är dessa skyltar kompletterade med så kallade tilläggstavlor som anger hur lång tid du får parkera samt mellan vilka klockslag. Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar utom dagar före söndag och helgdag.

Om detta märke används vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.

LaddplatsTavlan anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Är det gratis att parkera på söndagar?

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger.

 • På vardagar 9-18 får fordon parkeras i röd zon högst 2 timmar och mot avgift.
 • Lördagar samt dag före röd dag klockan 9-15 får fordon parkeras högst 2 timmar mot avgift.
 • Söndagar och röda dagar är det avgiftsfritt och ingen tidsbegränsning.
 • Avgiften är 18 kr per timme.
 • I gul zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00, samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00.
 • Avgiften är 16 kr per timme.
 • Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Kommunala parkeringsbolaget Karlstads Parkerings AB har ett 20-tal parkeringsytor på kvartersmark och parkeringshuset Gripengaraget. Exempel på parkeringsytor på kvartersmark är Bilan, Älgen, Konstapeln, Sundstabadet och Sandgrund.

Motorcykel är ett fordon som ska parkeras på likvärdigt sätt som en bil. Den ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om parkeringsrutan är avgiftspliktig ska du betala avgift. Du betalar parkeringsavgift per fordon. Två små fordon, exempelvis motorcykel, som står i samma ruta ska betala parkeringsavgift per fordon. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel på gångbana/trottoar. Du riskerar då felparkeringsanmärkning.

Är det dyrare att betala med EasyPark?

Men att använda de tre appar som anges på Örebro kommuns hemsida kan kosta något helt annat vad det hade gjort om man betalat med mynt eller kort.

Måste man ha pass för att åka Viking Line?

Olika länder och regioner kan kräva olika typer av resedokument beroende på ditt medborgarskap. Du är själv ansvarig för att dina resehandlingar är giltiga och korrekta.

Rederier och hamnmyndigheter följer ISPS-kod (International Ship and Port Facility Security Code) som kräver regelbunden kontroll av resehandlingar.

Tallink Silja har rätt att neka ombordstigning för personer som inte kan uppvisa giltig resehandling.

Hur långt innan ska man vara på Viking Line?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information that we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Essential cookies: These cookies are required to use Meta Products and are necessary for our sites to work as intended.

Cookies from other companies: We use these cookies to show you ads off Meta Products and to provide features such as maps and videos on Meta Products. These cookies are optional.

Kan man få böter om man sitter i bilen?

Polisen kommer inte att släppa på toleransen mot något brott eller någon förseelse – men prioriterar närvaron där den för tillfället behövs. Här är en lista på de vanligaste bötesbeloppen:

I bilen:

Köra mot rött: 3 000 kronor.

Underlåtenhet att lyda polismans anvisningar för trafiken: 1 500 kronor.

Får man sitta i bilen på en parkering utan att betala?

 • Det är endast tillåtet att stanna eller parkera på höger sida av vägen i färdriktningen. Undantag: Om vägen är enkelriktad, eller om det finns ett järnvägs- eller spårvagnsspår på höger sida, får parkering ske på vänster sida av vägen.
 • Parkering och stannande ska ske så långt ifrån körbanans mitt som möjligt.
 • På parkeringsplatser för funktionshindrade får endast personer med särskilt tillstånd parkera. Saknar du tillstånd får du endast stanna på dessa platser för på- eller avstigning.
 • Där skylten Förbud mot att stanna och parkera fordon gäller.
 • Där ditt fordon skymmer vägmärke eller trafiksignal.
 • I eller inom tio meter före och efter en korsning.
 • På eller inom tio meter före ett övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage, korsande cykelbana eller gångbana (detta gäller endast före, det är tillåtet att stanna/parkera direkt efter).
 • På eller i närheten av ett backkrön.
 • På motortrafikled och motorväg.
 • I eller i närheten av en kurva med skymd sikt.
 • I järnvägs- och spårkorsning.
 • I tunnel eller vägport.
 • I cirkulationsplats.
 • I körfält som är reserverat för linjetrafik.
 • På gångbana, cykelbana eller i cykelfält.
 • I spärrområde.
 • Där det finns en heldragen linje och avståndet mellan ditt fordon och linjen är mindre än tre meter. Undantag: Om det finns en streckad linje mellan fordonet och den heldragna linjen.
 • Vid gul heldragen linje på väg- eller trottoarkanten.

Det är viktigt att säkerställa att bilen inte kommer i rullning när du parkerat den. Dra därför åt parkeringsbromsen och lägg i en växel när du parkerat. Vid kallt, fuktigt väder ska du endast lägga i en växel eftersom parkeringsbromsen riskerar att frysa fast. Vid parkering i lutning kan du vrida hjulen för att motverka att bilen rullar ut i gatan. I uppförslutning ska du vrida ratten till vänster så att hjulen pekar mot gatan. I nedförslutning ska du vrida ratten till höger så att hjulen pekar mot trottoarkanten.

Får man sova i sin bil på en parkering?

Att stå avskilt ute i naturen eller på anvisad inhängnad plats med bekvämligheter som dusch och tvättmaskin är en smaksak och bara för att man gillar det ena behöver det inte utesluta det andra. I mina ögon finns det fördelar med alla campingvarianter.

Att hålla koll på reglerna är inte bara av vikt för att slippa böter. De finns där av en anledning – oftast för att skydda djur och natur. Med hänsyn till det bör du därför följa dem, men också för att om det blir allmänt känt att bilcampare inte följer de regler som gäller, kommer fler och fler platser få hårdare regler (detta har redan skett på de populäraste områdena). Så för att vi alla ska ha möjlighet att fricampa även i framtiden – se till att göra rätt för dig. 

Får man parkera var som helst?

Fricamping är ett härligt sätt att komma nära naturen och vara spontan i sitt resande med husvagn eller husbil. Men vilka regler behöver man känna till? Kan man köra och stanna var som helst? Och vad gäller för tömning av vatten? Regler vid fricamping kan variera mellan olika kommuner och platser, men vi har sammanställt några saker att vara uppmärksam på!

Nej. Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra med motordrivna fordon på barmark i terräng, vilket innebär i stort sett all naturmark utanför vägarna. Exempel är skogsmark, stränder och ängar och anledningen är att skydda naturen samt växt- och djurliv. Det kan finnas lokala undantag eller vara okej att parkera intill vägen om det går att göra utan att skada naturen. Men ta det säkra före det osäkra! Läs mer hos Naturvårdsverket.

Enskild väg