:

Får man vända på en väg där hastighetsgränsen är 90 km i timmen?

Innehållsförteckning:

 1. Får man vända på en väg där hastighetsgränsen är 90 km i timmen?
 2. Får du använda vägrenen om bakomvarande vill köra om dig?
 3. Hur genomför du bäst en omkörning?
 4. Får du göra en omkörning på en 90 väg?
 5. Kan man få böter för att man kör för sakta?
 6. Vad är en 90 väg?
 7. Hur gör du om något fordon lägger sig väldigt nära bakom dig?
 8. Får man använda vägren för att svänga?
 9. Får man köra fortare än hastighetsbegränsningen vid omkörning?
 10. Får man köra fortare än tillåtet vid omkörning?
 11. Hur många böter för att bli av med körkortet?
 12. Hur mycket för fort för att bli av med körkortet?
 13. Kan man bli av med körkortet om man kör för sakta?
 14. Kan man bli av med körkortet i en fartkamera?
 15. Vad anger vägmärket med siffran 90?

Får man vända på en väg där hastighetsgränsen är 90 km i timmen?

SFS nr: 1998:1276 Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM Utfärdad: 1998-09-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:565 Övrig text: Rättelseblad 2008:46, 2010:714 och 2014:1265 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.

Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna förordning.

Får du använda vägrenen om bakomvarande vill köra om dig?

Lågt risktagande, stort avstånd till framförvarande bil, medveten om möjliga faror, anpassad hastighet, planerad körning.

Att kontrollera bilar som kommer från högersida lika mycket som kontrollen av vänsterbilar. En från höger kan ha påbörjat en omkörning och kommer in på den vägen du ska köra ut på. Då måste du väja för den omkörande också.

Att fordonet kan skymma andra bilar som ska köra rakt fram mot dig. Du måste vänta på att den svängande bilen är klar och kolla igen på vägen om den är säker.

Den är en mittlinje som oftast finns inom tätorter.

Hur genomför du bäst en omkörning?

Rör blicken och sök av långt framåt vägen, åt sidorna och bakåt. Många nya förare fäster blicken för nära sitt eget fordon. Du måste upptäcka andra trafikanter, vägmärken å ev faror i god tid. Då har du skaffat dig marginaler så du hinner reagera o ingripa om ngt händer. GLÖM EJ uppsikt i backspeglarna! Du måste ha koll på trafiken bakom dig å vara beredd på att ngn kör om dig.Kär ej fortare än att du faktiskt hinner uppfatta vad som finns på och vid sidan av vägen.

*Du kör på en landsväg å plötsligt dyker ett mötande fordon upp. Det har varit dolt av en vägsvacka som var svår att upptäcka.

*Du kör i mörker och möter ett fordon som verkar vara långt bort. Det visar sig vara en traktor som är betydligt närmare dig; du lurades av att traktorns strålkastare sitter tätt.

*Du kör i mörker och ser ett mötande fordon. I själva verket är det bil som stannat på fel sida. Risken är stor att du tror att du ska möta fordonet på höger sida.

Får du göra en omkörning på en 90 väg?

Omkörning ska ske på vänster sida men det finns några undantag.

Omkörning  på höger sida är endast tillåten om:

Ett felbeteende som blivit allt vanligare dom sista åren är att omkörning sker på höger sida på motorväg utan att någon av ovanstående punkter uppfylls!!! 

Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.

Kan man få böter för att man kör för sakta?

Ska du blinka in eller ut ur rondellen eller båda? Kan man köra för långsamt och få böter av det? Se vilka 11 trafikregler du kan få böter av om du bryter mot dem.

Vad är en 90 väg?

Jag måste ha en fri sikt och ingen trafik på 200-300 meter åt båda hållen för att kunna utföra vändningen

Want to practice this question and more like it? Sign up or learn more about Wordalist.

Hur gör du om något fordon lägger sig väldigt nära bakom dig?

Baksuget

Ville skrev: ------------------------------------------------------- > 200 Km/h ca 125 Mile/h, Ser ju ut som det gör > något mer än 3 % på de bilarna ivf.

Luftmotståndet ökar (procentsatsen alltså) med hastigheten.

Det där 3% skall nog ses som 3% för medelcyklisten på medellandsvägscykeln i medellandsvägstempo eller något. Självklart kommer det vara olika beroende på hur aerodynamisk det första ekipaget är och hur aerodynamiskt det andra ekipaget är OCH framför allt hur aerodynamiska de är tillsammans (de måste "passa ihop").

Får man använda vägren för att svänga?

På huvudleder och större vägar finns ofta en vägren med varierande bredd. De är inte avsedda som ett extra körfält utan som en säkerhetszon och ska användas av långsamtgående fordon.

Här ska man inte köra på vägrenen.

Vägrenen ska användas av:

Andra fordonsförare får använda vägrenen tillfälligt för att underlätta för andra trafikanter. Såvida inte vägrenslinjen är heldragen, då får vägrenen endast användas av de fordon som ska köra på vägrenen.

Får man köra fortare än hastighetsbegränsningen vid omkörning?

 • När du blir omkörd, det vill säga bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning.
 • Strax innan eller på obevakade övergångsställen, obevakade cykelpassager eller cykelöverfarter.
 • När sikten är skymd vid backkrön eller kurvor. Undantag: Det är tillåtet om det finns flera körfält i varje färdriktning eller om du inte behöver överskrida mittlinjen.
 • När det kommer mötande trafik. Undantag: Det är tillåtet om du inte behöver överskrida mittlinjen och hamna i mötande trafiks körfält.
 • När fordonet framför dig ska svänga vänster får du inte köra om på vänster sida.
 • När det är dålig sikt på grund av väderförhållande som vid kraftigt regn, kraftigt snöfall eller dimma.
 • I samband med korsningar där högerregeln gäller. Undantag: Du får köra om tvåhjuliga fordon eller köra om på höger sida om föraren framför dig tydligt visar att hen ska svänga vänster.
 • Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Undantag: Du får köra om tvåhjuliga fordon i denna situation.
 • Där vägmärket Omkörning förbjuden är uppsatt.

Generellt ska omkörning ske på vänster sida men det finns undantag:

 • Cyklister och förare av mopedklass II får köra om andra fordon på höger sida.
 • Vid vägarbete får du passera väghållningsfordon på den sida som passar bäst i situationen. Om väghållningsfordonet befinner sig på vänster sida av körbanan är det troligtvis lämpligt att köra om fordonet på höger sida.

Får man köra fortare än tillåtet vid omkörning?

A ska svänga vänster. B får i detta fall köra om på högersidan.

 • Kör om på vänster sida (undantag finns).
 • Ha gott avstånd i sidled till fordonet du kör om.
 • Hela omkörningssträckan ska kunna överblickas och den måste vara fri från hinder och mötande trafik.
 • Kör ut lite till vänster så att du ser om vägen framför är fri från möten.
 • Kolla så att ingen annan håller på att köra om dig:
 • Hur många böter för att bli av med körkortet?

  Vi har hastighetsbegränsningar på vägarna av en orsak. De finns till för att alla ska vara trygga i trafiken. Om du kör för fort försätter du inte bara dig själv i fara. Du kommer också utsätta andra trafikanter för en större fara. Redan i körskolan får man lära sig att bromssträckan blir betydligt mycket längre om man bara kör någon kilometer snabbare per timme. Det är ändå lätt att glömma bort att det faktiskt spelar så stor roll. Därför börjar vi med en liten påminnelse.

  • Om du kör 90 kilometer per timme på torr asfalt är bromssträckan ungefär 40 meter.
  • Om du kör 110 kilometer per timme på torr asfalt är bromssträckan ungefär 60 meter.

  Det här exemplet visar att en ökad hastighet faktiskt också innebär en ökad bromssträcka. Om olyckan är framme så är bromssträckan väldigt viktig. Det kan faktiskt vara den som spelar roll i frågan om liv och död. Därför har vi också straff för fortkörning. 

  Som bilförare kan du få böter på olika sätt. Det som de allra flesta tänker på direkt är att polisen har hastighetskontroller och stoppar förare som kör för fort direkt. Om du blir stoppad i en sådan kontroll kommer polisen meddela dig direkt om att du kommer bli ålagd att betala böter. 

  Ett annat sätt att få fortkörningsböter är genom automatisk trafikövervakning. Numera använder sig polisen av övervakningskameror som finns utplacerade längs vägarna. Om en förare kör för fort kommer kameran ta ett fotografi av fordonet. Utifrån registreringsskylten avgörs sedan vart boten ska skickas. En sådan fortkörningsbot kommer komma fram via vanlig post.

  Om boten skickas utifrån ett fotografi från en övervakningskamera kommer det skickas till den person som står registrerad på fordonet. Om någon annan har kört din bil och kört för fort måste du därför skicka in uppgifter om detta och bestrida att boten ställs ut i ditt namn. Om du inte gör det kommer det vara du som blir registrerad som den som inte har följt trafikreglerna. 

  Hur mycket för fort för att bli av med körkortet?

  Så här höga är bötesbeloppen för fortkörning i Sverige. För några år sedan höjdes bötesbeloppen för fortkörning. Nu kostar det till exempel 2.000 kronor att köra 53 km/h på 50-väg. 

  Du får lika mycket böter för fortkörningen oavsett om du fastnar i en trafikpolisens kontroll eller blir fotograferad i en fartkamera eller i en mobil fartkamera.

  I vissa fall kan också körkortet dras in – du kan få indraget körkort även om ärendet inte rapporteras in till en åklagare, alltså om du till exempel kört 30 km/h för fort.

  Indraget körkort är inget straff. Att köra för fort kan straffas som vårdslöshet i trafik eller vårdslöshet i trafik. Om du får körkortet indraget bestäms en så kallad spärrtid av Transportstyrelsen och den tiden börjar räknas från den dag polisen tog körkortet.

  Det finns olika försäkringar mot fortkörning som går att köpa, men de täcker förstås inte annat än böter (till exempel om du får körkortet indraget eller kör bil alkoholpåverkad).

  Konsumentverket är tveksamma till hur etiskt det är att försäkra sig mot fortkörning.

  ”Den här typen av företag har varit uppe flera gånger förut, och vi har tittat på det. Generellt gäller ju att man inte får uppmuntra till brottslig handling. I det här fallet har vi inte ansett att Konsumentverket kan göra något. Sedan kan man tycka en massa saker om den här typen av tjänst”, säger Camilla Tellås, jurist på Konsumentverkets rättsavdelning, till auto motor & sport.

  Kan man bli av med körkortet om man kör för sakta?

  Du ska alltid anpassa din hastighet efter situationen, och vissa situationer kräver en väldigt låg hastighet. Men det lagen uttryckligen säger är att man inte får köra överdrivet långsamt utan en giltig anledning.

  Att köra överdrivet långsamt utan anledning kan i vissa situationer vara lika farligt som att köra för snabbt, eftersom du då kan överraska andra trafikanter som kör i normal hastighet.

  Läs om reglerna kring hastighet

  Kan man bli av med körkortet i en fartkamera?

  Betygsatt 5.00 av 5 baserat på 1 kundrecension

  (1 kundrecension)

  Handbok för hjälp när man vill neka till en hastighetsöverträdelse förbi fartkamera. Dokumentet ger även råd för den som äger ett fordon som körts för fort förbi en hastighetskamera. Dokumentet är i form av en pdf-fil som du laddar ned till din enhet direkt efter köpet.

  100,00 kr

  Vad anger vägmärket med siffran 90?

  Hastighetsbegränsning - gäller fram till nästa hastighetsbegränsning

  30 km/h: särskilt utsatta platser ex vid skolor

  40 km/h: Vägar i tätbebyggt område med oskyddade trafikanter blandas med biltrafik, även vid vissa övergångsställen

  50 km/h: bashastighet inom tätbebyggt område